Vi drømmer om at barna aldri skal irettesette oss for at vi flyttet fra Syria