Det moderne Norge – et land for mennesker, et land man ønsker å bo i