Jeg vil skrive om innvandrere som har barn. Jeg har bodd i Norge i mange år og har vært vitne til mange problemer mellom barn og deres familier, spesielt fra Asia og muslimske land. Dette skyldes at barna vokser opp i to ulike kulturer, for eksempel hijab, vennskap mellom en gutt og jente, og sosialt liv på skole eller jobb. Vi vet at Norge er et demokratisk land, men vi ser og hører at noen jenter og kvinner ikke kan leve slik de ønsker. Du kan spørre hvorfor de ikke kan leve fritt, og grunnen er at de enten blir sendt tilbake til landet sitt eller tvunget til å gifte seg med noen de ikke liker. Dessverre fører dette noen ganger til drap på dem. Selv om politiet, barnevernet og frivillige organisasjoner som Sanitetsforeningen prøver å hjelpe, er dette fortsatt et problem. Jeg håper at i fremtiden vil alle mennesker en dag leve fritt, uansett hvor de er. Med vennlig hilsen, Medineh fra Iran