Forventer at det blir folkeavstemning

Det er ikke noe annet alternativ, mener Ap og LO i Verdal.

MER FAKTA PÅ BORDET: Nestleder Arild Stenberg og leder Lise Heggdal i LO Verdal, og nestleder Astrid Tromsdal og leder Ole Gunnar Hallager i Verdal Arbeiderparti vil både ha mer kunnskap og en rådgivende folkeavstemning om en eventuell sammenslåing av trøndelagsfylkene. 

Nyheter

Trøndelagsutredningen ble lagt frem i starten av november, en utredning som konkluderte med at Nord-Trøndelag har best av at trøndelagsfylkene blir slått sammen. Utredningen er på høring i tre måneder.

Vil ikke ha «valgdagsmåling»

I den samme utredningen foreslås det at innbyggerne får si sin mening gjennom et representativt utvalg, ala de politiske meningsmålingene og valgdagsmålingen. Det er et syn fylkesrådet i Nord-Trøndelag deler.

– Vi i Verdal Arbeiderparti vil være tydelig på at vi forventer at fylkesrådet snur, sier leder Ole Gunnar Hallager.

– LO i Verdal er også det, fremhever leder Lise Heggdal i LO Verdal, som hadde et møte hvor de diskuterte saken mandag.

En telefon i handlekøen

Arbeiderpartiet hadde medlemsmøte samme kveld, og der var det sterke synspunkt på at det ikke legges opp til en rådgivende folkeavstemning.

– Vi oppdras fra vi er små til at ting skal stemmes over. Allerede i barnehagen og i skolen stemmes det for å ta avgjørelser. Men når to fylker kanskje skal slås sammen, så er det et par prosent som skal få si sin mening på telefon i handlekøen på butikken, beskriver Ole Gunnar Hallager.

– Prosessen til nå har ikke motivert folk til å sette seg særlig inn i hva en sammenslåing vil bety, og da vil neppe de som blir oppringt ha noen god oppfatning av saken heller, tror Heggdal.

Må vite enda mer

LO-leder Lise Heggdal er samtidig opptatt av at det må komme mer fakta på bordet enn det Trøndelagsutredningen har brakt frem. Hun oppfordrer sterkt alle som har mulighet til det å komme med høringsinnspill før fristen 5. februar. Selv kunne hun tenkt seg en folkeavstemning i forbindelse med et valg, kanskje sågar ikke før kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

– Jeg opplever at det er et voldsomt hastverksarbeid. Ting foregår i et tempo vi ikke skjønner. Selv de som skal svare opp utredningen har ikke tid til det, sier hun.

Ole Gunnar Hallager deler den oppfatningen.

– Først hadde vi en helt fersk politisk sammensetting etter valget. Så ble utredningen lagt frem rett før budsjettarbeidet i kommunene, og videre rekker vi ikke ordinær saksbehandling gjennom komiteer og formannskap, det går rett til kommunestyret, forklarer Hallager.

Har ikke konkludert i saken

Verken Verdal Arbeiderparti eller LO i Verdal har konkludert i selve spørsmålet om en fylkessammenslåing. Begge organisasjonene skal imidlertid gi sine høringsinnspill innen fristen.

– Problemet til nå har vært at ingen har diskutert noe særlig rundt innholdet i utredningen. Det eneste folk har vært opptatt av er at de ikke får si sin mening i en folkeavstemning, konkluderer nestleder i Arbeiderpartiet i Verdal, Astrid Tromsdal.

– Demokratiet er skyvd ned og til side. I mine øyne er det innbyggerne som eier fylket, og da er det naturlig at de får si sin mening i en så viktig sak, sier nestleder i LO i Verdal, Arild Stenberg.

Tror på stor deltakelse

Selv om oppslutningen om lokalvalgene i nyere tid har vært veldig lav, er han sikker på at en folkeavstemning vil engasjere.

– Jeg tror mange kommer til å bli overrasket over deltakelsen.

– Ja, og vi forventer at det blir en folkeavstemning. Det finnes ikke noe annet alternativ for fylkesrådet med alle tilbakemeldingene fra grasrota, og nå fra to tunge organisasjoner som Verdal Arbeiderparti og LO i Verdal, sier Ole Gunnar Hallager.

P.S. LO i Verdal er også med folkeaksjonen «Ja til folkeavstemning», som har fått inn 600-700 underskrifter bare i Verdal.