Folksomt folkemøte

Det var fortsatt ledige plasser, men over 100 deltok på folkemøtet om sammenslåing av Trøndelag–fylkene.

Camilla Lorentsen var blant de rundt 120 som møtte opp på folkemøtet.   Foto: Marte Skjesol

Camilla Lorentsen var blant de rundt 120 som møtte opp på folkemøtet.  

Nyheter

Tirsdag arrangerte Nord-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med avisa Innherred folkemøte på Stiklestad. Dette ble ett av flere som fylkeskommunen har arrangert. Under møtet i Namsos var det 200 tilhørere. I Stjørdal var det rundt 75 som møtte opp. Innherred talte rundt 120 tilhørere i Stiklestad hvor fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og prosjektsekretær Erling Bergh informerte om Trøndelagsutredningen og den politiske intensjonsplanen. Ordfører Bjørn Iversen la frem kommunestyrets vedtak om at de støtter en sammenslåing, men uttalte samtidig at de ønsket en folkeavstemning. LO–leder Lise Heggdal etterspurte også folkeavstemning i likhet med flere at tilhørerne i salen.

Mange møtte opp for å orientere seg om hva en sammenslåing går ut på, deriblant Camilla Lorentsen.

– Jeg har nylig meldt meg inn i Arbeiderpartiet og er nyinnflyttet i Verdal. Derfor har jeg lyst å sette meg inn i dette og få en større forståelse. Det synes jeg at jeg har fått, men jeg har ikke gjort meg opp en mening ennå. Det er jo både fordeler og ulemper, sier Camilla Lorentsen.