Her kan du si din mening om Stor-Trøndelag

Rådmannen i Levanger foreslår sammenslåing av trøndelagsfylkene. Det gjør også Verdal kommune.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag oppfordrer folk til å komme med høringsuttalelser angående Trøndelagsutredningen.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Rådmannen i Levanger deler betenkelighetene om folkeavstemningsalternativet.

Han anbefaler også  den foreslåtte framgangsmåten med innbyggerhøring.

Denne uka vedtok kommunestyret i Verdal å støtte tanken om å gå sammen til ett Trøndelag. Men de støtter også kravet om en rådgivende folkeavstemning.

Onsdag skal Trøndelagsutredningen opp i formannskapet i Levanger. Rådmannens forslag til vedtak er at Levanger kommune vurderer Trøndelagsutredningen som et godt grunnlag for beslutning om samling av de to fylkene, og at Levanger kommune støtter forslaget om samling av fylkene. Videre foreslår rådmannen at kommunen stiller seg undrende til at intensjonsplanen slår fast at ordførerfunksjonen skal legges til Trondheim.

Levanger kommune har fått Trøndelagsutredningen med intensjonsplan oversendt til uttalelse fra både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Frist for uttalelse er 5. februar.

Fylkeskommunen ønsker å få høringssvar fra både lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.  Alle svar vil bli tatt med i den videre prosessen, fram mot endelig beslutning i april.

Her kan du lese om hvordan du går fram for å gi din uttalelse.