Sarens legger ned kranselskapet

Åtte-ni ansatte i Verdalsavdelingen av Sarens Kranservice AS mister nå jobbene som følge av at Sarens AS legger ned krantransportvirksomheten i Norge.

AVVIKLER Sarens Kranservice AS avvikler driften i hele Norge (Arkivfoto).  

Nyheter

På landsbasis medfører det at 55 ansatte mister jobben. Deriblant åtte eller ni ansatte i Verdal.

- Gruppen har vedtatt å fokusere på komplekse ingeniøroppdrag og andre oppdrag enn kranservice i Norge. Det skyldes hard konkurranse i det norske markedet og en krevende økonomisk situasjon, sier administrerende direktør Pieter Johan G. Augustyns i morselskapet Sarens AS.

To avdelinger

Sarens Kranservice er et datterselskap i Sarens-gruppen, og har to avdelinger i Haugesund og Verdal, som nå berører av avviklingen. Selskapet la for noen dager siden ut en pressemelding knyttet til avviklingen på sine hjemmesider, og det har pågått en stor flytting av utstyr de siste dagene fra Verdal.

- Vi flytter nå utstyret og skal avvikle driften innen slutten av april. Dette har vært en stor prosess, som vi har gjennomført sammen med tillitsvalgte på grunn av situasjonen. Vi jobber nå for å finne nye jobber til så mange som mulig, men det krever mye arbeid, sier Auguststyns. Avgjørelsen ble tatt av styret i mars.

Kjøpte seg opp

Sarens ble etablert i Norge i 1982, ifølge selskapets hjemmesider. Firmaet het da RMS Norge og leverte og utførte tekniske løsninger i forbindelse med transport, sliske og løfteoperasjoner innen sivil og offshore bransjen.

I 1989 startet samarbeidet med det belgiske firmaet Sarens NV som også drev med tekniske løsninger innen samme bransje som RMS. Sarens kjøpte 35 prosent av aksjene i selskapet og navnet ble endret til Transrig AS. Etter flere suksessrike år ble det til at Sarens i 2002 kjøpte opp de resterende aksjeer og eier nå 100 % av selskapet. Utvidelsen av selskapet har så gått suksessivt med oppkjøp av flere selskaper. Selskapet har i dag 65 ansatte som består av ingeniører, riggere, kranførere, og administrativt personell. Sarens NV-konsernet har 4.200 ansatte i mer enn 60 land. Sarens er ledende innen spesialløft, rigging, krantjenester og spesialtransport nasjonalt og internasjonalt.

Påvirker ikke Sarens AS-ansatte

Innherred har snakket med en avdelingsleder i Sarens Kranservice AS Avd. Verdal, som henviser til pressemeldingen. Han ønsker ikke å kommentere avviklingen ytterligere. HMS- og kvalitetssjef Anita Steinkjer i Sarens AS i Verdal er kjent med at kranserviceselskapet avvikles, men understreker at det ikke påvirker øvrige ansatte i morselskapet Sarens AS.

- Sarens AS driver ingeniørtjenester og transport uten kran. Vi har 35 ansatte innen administrasjon, operatører og ingeniører. Vi er et eget selskap, som ikke berøres da vi har andre arbeidsoppgaver enn kranselskapet, sier Steinkjer.

Morselskap i minus

Morselskapet Sarens AS har forretningsadresse i Verdal, og hadde i følge Ravn Info inntekter på 110,3 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt endte på minus 30,8 millioner kroner.

Steinkjer kan ikke kommentere om de som mister jobbene lokalt kan få andre stillinger i morselskapet lokalt. Ifølge administrerende direktør Pieter Augustyns er det håp om å kunne finne alternative jobber for enkelte på landsbasis.