Mener bleieskift-nekt ikke er vegen å gå

Men overgrepssakene i barnehager i Bergen og Tromsø gjør sterkt inntrykk på Ingar Arne Aae.

MANGFOLD: En trygg hverdag for barna er det viktigste, men også å sikre et mangfold av både menn og kvinner, mener barnehagelærer Ingar Arne Aae.  

Nyheter

Ingar Arne Aae er barnehagelærer ved Ruffen Kanvas Barnehage i Levanger – en barnehage som har omkring 90 barn i fem avdelinger. Det er en av de største barnehagene i kommunen, og er også blant barnehagene med flest mannlige ansatte.

Han legger ikke skjul på at den siste tidens riksdekkende saker om overgrep mot barnehagebarn i Bergen og Tromsø gjør inntrykk.

Tar grep

I Bergen er tre menn nå siktet for overgrep mot barn i barnehagene hvor de jobbet. Sakene har blitt rullet opp i løpet av de siste månedene og er mye omtalt. Den ene, en mann i 30-årene, har i politiavhør erkjent overgrep mot fem barn.

Mange sender nå støtteerklæringer til spesielt mannlige barnehageansatte for å vise at de ikke blir mistenkeliggjort. Samtidig har flere barnehager innført begrensninger på mannlige ansatte, som ikke får utføre bleieskift. Det gjorde at Aae forrige helg delte et innlegg på Facebook for å understreke at gode rutiner forhindrer overgrep uavhengig av kjønn.

– Ved Ruffen har vi blant annet vindu på toalettene og ulåste dører på gløtt. Samtidig er det sjelden at noen skifter bleier på barna alene. Da er det ikke nødvendig å nekte menn å skifte bleier, slik de nå gjør i en barnehage i Svolvær, sier han.

– Flere kjenner på det

Aae legger til at deres barnehage har en fast regel på at nye ansatte og vikarer generelt ikke bytter bleier før ansatte med pedagogbakgrunn har godkjent det.

– Hvordan oppleves det å være mannlig ansatt i barnehage når slike overgrepssaker kommer opp?

– Flere opplever å kjenne på det. Samtidig skjønner jeg ikke hvordan det går an å utføre slike handlinger i barnehagen, sier han.

– Tenker du at slike saker kan hindre rekruttering av menn til yrket?

– Kvinner kan også utføre overgrep mot barn, men det er som regel menn som blir trukket fram. Det er mulig at dette bidrar til å gjøre yrkesvalget vanskeligere for enkelte menn. Samtidig trenger vi begge kjønn i barnehagene, og et mangfold blant både kvinner og menn, sier han.

Ikke fordommer

Han mener at det er menn som stigmatiseres når det snakkes om overgrep mot barn.

– Jeg kjenner ikke på mye fordommer mot oss menn i vår barnehage, men det handler om å øke sikkerheten for barna og gi foreldre økt kunnskap på dette feltet, sier Aae. Han er utdannet barnehagelærer fra Nord universitet, tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag, og har i en årrekke jobbet med prosjektet Menn i barnehage. Der jobber barnehageansatte for å øke rekrutteringen av menn til barnehageyrket og også skape et sosialt nettverk for mannlige barnehageansatte.

– Vårt mål er å øke andelen mannlige ansatte i barnehagene, og også gi de et sosialt tilbud i fellesskap utenom selve jobben. Det er enklere å være flere menn på samme arbeidsplass, sier Aae.

Menn er viktig

Kanvas-barnehagene i Norge har et mål om 30 prosent menn og 50 prosent barnehagelærere. Ved Ruffen på Moan er sju ansatte menn, noe som utgjør 30 prosent av staben. Det er viktig for å skape et mangfoldig tilbud for barna.

– Det er mange tusen personer som jobber i barnehager, og det kan finnes mye mørketall også blant kvinnelige ansatte. Det er vanskelig å kontrollere, men det blir helt feil å tro at det bare er menn som er overgripere, sier han.

Uaktuelt å forskjellsbehandle

I Verdal lover virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem at det ikke blir aktuelt å gjøre forskjell på kvinner og menn.

– Vår praksis i kommunale barnehager er at ingen er alene med et barn. Ved bleieskift skal døren være åpen, og på turer skal ingen gå alene med barn. Ved timer i basseng er de heller ikke alene i garderoben, sier Kristin Gomo Hallem.

Som virksomhetsleder for barnehageområdet i Verdal kommune er hun ansvarlig for de kommunale barnehagene. Hun understreker viktigheten av at barn i barnehagene er trygge.

– Det fokuserer vi mye på, og vi har nylig kjørt en ny runde med sjekking om at alle ansatte samt vikarer har vandelsattester. Alle skal ha godkjent attest, selv om det i seg selv ikke er en garanti mot overgrep, sier hun.

De eneste som ikke avkreves politiattest for å jobbe i barnehagene er midlertidige personer i språkpraksis. De er til gjengjeld aldri alene med barn, og følges tett opp av de øvrige ansatte.

Skjerper rutinene

Hallem bekrefter at kommunen har skjerpet inn sine rutiner ytterligere i senere tid, blant annet på grunn av nye overgrepssaker fra andre steder i landet.

– Det griper ordentlig i mageregionen når man hører om slike saker. Det finnes mannlige medarbeidere som er redde for å gå på toalettet med barna, og er redde for å få mistanke rettet mot seg om de uttrykker seg feil. Det prøver vi å trygge de på med gode rutiner, slik at de vet at vi har tillit til de. Det viktigste er uansett at barna skal være sikre i barnehagen, sier hun.

– Har det vært aktuelt med et bleieskiftforbud for menn i barnehagene deres?

– Nei, det er helt uaktuelt. Overgrep kan like godt utføres av kvinner. Derfor har vi en lik praksis uansett kjønn i forhold til åpen dør og synlighet. Vi har tillit til alle ansatte, sier virksomhetslederen.