Nå kan ansatte i barnehage bli enda bedre på å ta signaler

Ansatte i barnehager i Nord-Trøndelag får unikt tilbud om videreutdanning innen psykisk helse i barnehagen.

UNIKT STUDIUM: Tilbudet som nordtrønderne nå får er det eneste i sitt slag i Norge. Illustrasjonsfoto, her en vakker hvitveis fra Melakollen barnehage. 

Nyheter

Nyvinningen som Nord universitet vil ha det faglige ansvaret for, er det eneste tilbudet av sitt slag i Norge.

Vil gjøre en forskjell

Studiet er samlingsbasert og igangsatt av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Videreutdanningstilbudet gir ti studiepoeng i emnet Psykisk helse i barnehagen.

– Et spennende og viktig område, synes fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen. Hun er stolt av at Nord-Trøndelag igjen går foran på et viktig felt.

– Vi vet hvor avgjørende det er at barn med utfordringer blir sett og får hjelp så tidlig som mulig. Jeg er glad for at vi har funnet plass til dette studiet, og er sikker på at det vil gjøre en forskjell - både for enkeltbarn og hver enkelt barnehage, sier fylkesråden.

Mange ulike tema

Samlingene vil foregå i Levanger og Namsos, og kravet for å være med er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dermed kan svært mange barnehageansatte melde seg på. Oppvekstprogrammet dekker kostnadene til studiet for alle studenter som bor i Nord-Trøndelag.

Samlingene tar for seg mange ulike tema, som hvordan man skal se og kjenne igjen risikobarna, om hvordan man skal arbeide godt sammen med foresatte med tanke på å få trygge barn, hva ansatte skal gjøre når de er bekymret for et barn i barnehagen sin, og om å lage gode hverdagsrammer som fremmer psykisk helse.