Foreslått i styret til næringsforumet

Ekstraordinær generalforsamling 26. mai, som følge av at to styremedlemmer trakk seg.

SAND Jon Arne Sand, daglig leder ved Motor-Trade Verdal AS, er foreslått som nytt styremedlem i Levanger næringsforum.   Foto: Tor J. Friberg

NYTT MEDLEM Hallvard Brandseth er innstilt som styremedlem i to år i næringsforumet.  

Nyheter

26. mai avholder Levanger Næringsforum sin ekstraordinære generalforsamling for å velge to nye styremedlemmer. Det skjer etter at to av styremedlemmene trakk seg kort tid etter generalforsamlingen der Ketil Hveding ble gjenvalgt som styreleder på benkeforslag på bekostning av valgkomiteens forslag til ny leder.

Brandseth og Sand inn

Valgkomiteen har enstemmig innstilt på Hallvard Brandseth som styremedlem for to år. Han er avdelingsleder for Visma Services Norge avd. Levanger. I tillegg innstiller valgkomiteen på at Jon Arne Sand, bosatt i Høgberget, blir nytt styremedlem for ett år. Han er daglig leder ved Motor-Trade AS i Verdal, og har tidligere vært daglig leder ved Toyota-avdelingen i Levanger.

Opprinnelig skulle Bjørn Asle Hynne og Per Olav Gilstad være styremedlemmer, men begge valgte å trekke seg fra vervene etter generalforsamlingen. Flere store bedrifter har også meldt seg ut av næringsforumet etter generalforsamlingen. Deriblant Norske Skog, Åsen Settefisk, Nær Engros Levanger og Leiv Sand Transport.

- Vi er uenige i de valg som ble foretatt på generalforsamlingen, og synes nå foreningen mer og mer begynner å ligne på en sentrumsforening igjen. Det er vi verken interessert i eller tjent med, sa Arild Sand ved Leiv Sand Transport til Innherred kort tid etter generalforsamlingen.

Enstemmig forslag

Valgkomiteen foreslår også Tore Forbord som ny vararepresentant nummer tre for ett år. Han jobber ved AluRehab Trøndelag AS i Verdal. Det skjer på grunn av opprykket i styresammensetningen.

Valgkomiteen ledes av Gunnar Reitan, som har med seg Torgeir Lian og Per Arne Skrove. I meldingen fredag heter det at forslaget til innstilling før generalforsamlingen er enstemmig fra komiteen. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i kommunestyresalen i Levanger rådhus torsdag 26. mai klokken 19.