Nå skal vi reise smartere

Bilen skal stå i garasjen. Bussen skal kjøre oftere, og vi skal sykle så ofte vi kan.

Prosjektleder Øystein Lunnan sammen med Tone Anette Skogaker (t.v.), Dina von Heimburg og Tove Nordgård gleder seg til å komme i gang med "Reis smart hver dag". 

Nyheter

Bærekraftig, samfunnsansvar og livskvalitet.

Lista er lagt høyt for det nye prosjektet i Levanger kommune som har fått navnet "Reis smart hver dag".

Flere av de største bedrifter og foretakene på hver sin side av trehusbyen er med på opplegget.

Hybridbusser

Trønderbilene skal investere i nye hybridbusser. I tillegg skal de ha oftere avganger, slik at innbyggerne som bor utenfor sentrumskjernen kan velge det kollektive alternativet fremfor bilen.

Når vær og føre tillater de, vil de også at vi skal bruke sykkel eller "apostlenes hester" for å komme oss til og fra jobb.

Dina von Heimburg er med i prosjektet, og er smilende og entusiastisk som alltid.

- Vi er glad for at så mange ulike aktører her blitt med. Det at to så store institusjoner som sykehuset og Nord Universitet har sagt ja - tror jeg har mye å si for at vi skal lykkes, sier hun.

Målet er i korte trekk følgende:

  • Få flere til å velge aktiv og kollektiv transport.
  • Redusere trafikkmengden i sentrum.

For å lykkes med dette så skal det nå bli rimeligere å kjøre buss, og det skal etter hvert også bli hyppigere avganger.

10 kroner per tur

Byussen vil fra nå av koste 10 kroner for enkelttur og 100 kroner for månedskort.

På sikt er også målet at gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres når det gjelder fremtidig infrastruktur.

- Alt dette skal bidra til at den generelle folkehelsen blir bedre. Jo, flere som går og sykler enten til og fra jobb eller på fritida, vil bidra til et sunnere og friskere folk, sier Dina.

Friske ansatte

Dette var også noe av det som administrende direktør Torbjørn Aas var innom i sykehuset sin bakgrunn for å bli med i prosjektet.

- Vi har for mange ansatte som kunne reist på annen måte til jobb enn å bruke bilen. Hvis våre ansatte kommer i bedre form, så bidrar det til bedre livskvalitet. Det vil bety at de ansatte vil trives bedre på jobb, som i sin tur vil komme pasientene til gode, mente sykehussjefen.

Mindre biltrafikk

Et annet sentralt mål som ligger til grunn for prosjektet er at biltrafikken i sentrum skal ned. I så måte har de en stor utfordring.

Dette er et temasom har stått på dagsorden lenge.

Det kan også tyde på at det blir en stund til en avlastningsvei kommer på plass. Derfor blir nok alle andre tiltak som bidrar til mindre trafikk mottatt med takk fra flere hold.

Entusiasmen og optimismen blant de fremmøtte på rådhuset mandag formiddag var i alle fall tilstede i fullt monn.

Det lover godt for prosjektets framtid.