Nå starter byggingen

Over ett år forsinket settes spaden i jorda for nytt elevinternat på Skogn.

Her kommer det nye elevinternatet ved Skogn Folkehøgskole. Foto: Roger M. Svendsen. 

Nyheter

Mange av naboene til Skogn Folkehøgskole har ikke vært helt enig i plasseringen av det nye hybelbygget.

Nå er både protester og andre innsigelser behandlet av kommunale instanser, men disse har ikke ført fram.

Denne uka starter arbeidet med å bygge det 1.000 kvadrameter store bygget i tre etasjer.

Her vil drøye 40 elever få plass på to-manns hybler med felles. Bad. I tillegg vil det være felles oppholdsrom i hver etasje.

Internatet vil komme opp i skråningen på venstre side nedenfor eksisterende bygg, når man kommer kjørende gamle E6 fra Skogn sentrum.

Informasjonsmøte

I forbindelse med byggestart så ønsker skolen å holde et informasjonsmøte for interesserte.

Dette skjer onsdag 24. august klokken 1930 i skolens auditorium.

- Vi respekterer selvsagt alle innsigelser som har kommet. Slik er spillereglene. Skolen ønsker på alle måter å fortsatt ha et godt forhold til sine naboer. Derfor håper de at et slikt møte kan bidra til dette.

Det sier Helge H. Skjærpe. Han er prosjektleder for bygget gjennom firmaet Promidt.

Han forteller videre at en oppgradering av skolen var helt nødvendig. Det gamle bygget var helt utgått på dato, og skal folkehøgskolen henge med i konkurransen fra andre skoler, så må også fasilitetene rundt det faglige innholdet være på plass.

Det er en stor investering for skolen, i og med at prosjektet har en kostnadsramme på rundt 25 millioner kroner.

Bygget skal etter planen være klart til skolestart neste år.