Isolerer Vera i tre dager

Må forsterke bru på fylkesveg 160.

Hit, men ikke lenger. Vegen til Vera stenges i to og et halvt døgn neste uke. 

Nyheter

Statens vegvesen informerer om at fylkesveg 160 i Helgådalen i Verdal kommer til å være stengt for biltrafikk på Grythullet bru mellom onsdag 28. september klokken 07.00 og fredag 30. september klokken 21.00.

Brua går over elva rundt 16 kilometer ovenfor Volden på vegen mot Vera.

Ekstra midlertidig bru

Gående vil kunne passere, men altså ingen kjøretøy. Det finnes heller ingen omkjøring.

– Det vi skal gjøre er å legge på en ekstra bru oppå den eksisterende, for å forsterke den. Det er riktignok bare en midlertidig løsning før en helt ny bru som kan tåle opptil 60 tonn totalvekt kommer på plass. Det siste har vært et ønske for å kunne kjøre tømmertransport på strekningen, forteller Arild Lars Hamrum-Nordheim i Statens vegvesen til Innherred.no.

Ifølge ham er det gjort et kartleggingsarbeid for en rekke bruer rundt omkring, for å sjekke hvor stort akseltrykk og hvor stor totalvekt de tåler. Arbeidet har gjort at noen bruer har fått oppjustert sine tall, men for brua i Helgådalen viste det seg at den egentlig ikke tålte det oppgitte engang. Så den stod i fare for å bli nedjustert så mye at nesten ingen tungtrafikk kunne passere der i fremtiden.

I meldingen fra vegvesenet heter det at dagens bru er skadet.

Må forberede seg

Å få på plass den midlertidige ekstrabrua tar inntil tre dager. Både fastboende og hytteeiere, og de som driver med friluftsliv og jakt, kommer seg ikke forbi i mellomtiden annet enn på beina eller sykkel.

– Men hva med bøndene, eller hvis det skulle oppstå en nødsituasjon?

– Vi er allerede i dialog med kommunen og nødetatene, slik at de har en uke på seg til å finne gode løsninger. Med god planlegging håper vi at ulempene blir så små som overhodet mulig, sier Arild Lars Hamrum-Nordheim.


Her sier det pang klokken 14 torsdag

Folk må regne med ventetid på E6.