Dropper nye høyttalere og vil ta kollekt med mCash

Markabygda kirke fornyer seg.

Markabygda kirke. Arkivfoto: Tor Johnny Friberg 

Nyheter

Tidligere denne uka var det møte i Markabygda menighetsråd, og av møteboken derfra fremgår det at rådet enstemmig vedtok å omdisponere en pengegave de fikk av et ektepar for mange år siden.

Gaven på 6.150 kroner var øremerket høyttaleranlegg i kirken, men menighetsrådet anser ikke behovet for dette å være til stede i dag. Etter å ha forhørt seg med de etterlatte etter giverne, som nå begge er gått bort, blir pengene nå løst fra øremerkingen og lagt i det ubundne fondet.

Ellers ble det under orienteringssakene pratet om mCash. Stadig flere har ikke lenger kontanter i lommeboka, og det merker de også i kirken. Mange ønsker faktura når de skal betale før bøker eller andre ting de kjøper i kirken, og i offerkurvene kommer det ikke like mye kontanter som før.

På neste gudstjeneste skal det ifølge møteboken til Markabygda menighet informeres om mCash, som hele Sør-Innherrad prosti har tatt eller skal ta i bruk.

Ved å skanne en QR-kode kommer man til sin menighet og kan velge beløp og betale.