Trukket frem som en av landets beste

Støre gård kjempet helt i toppen av årets bygg-mesterskap.

Camilla og Torbjørn Støre på gården i Skogn, her avbildet i Levanger-Avisa tilbake i 2012. Foto: Anja H. Helland 

Nyheter

Nylig ble årets beste dyrkere av kornsorten bygg i Norge kåret. Det ble Kristian og Kjersti Narum på Stange i Hedmark, men Torbjørn og Camilla Støre på Skogn var ikke langt bak.

Nyter respekt i alle bondemiljø

– Torbjørn Støre er en dyktig bonde som tenker utradisjonelt og tør å prøve mye nytt. Han bruker alt kornet som produseres på gården til egen melkeproduksjon og har fokus på å få gode avlinger, sier prosjektleder for Foregangsfylke økologisk korn, Torun Riise Jackson.

Hun konstaterer at den dyktige agronomen har et godt vekstskifte og tilgang på mye husdyrgjødsel med potensial for gode avlinger. Torbjørn Støre driver gården på heltid, inkludert satsingen «Inn på tunet», matservering og utleie av lokaler sammen med kona Camilla.

– Torbjørn Støre er en økologisk gårdbruker som nyter stor respekt hos både konvensjonelle og økologiske produsenter og han bidrar til et positivt omdømme for økologisk landbruk, skryter prosjektleder Jackson.

Ble markert på Østlandet

Byggmesterskapet er et samarbeid mellom Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk landbruksrådgivning (NLR) og Foregangsfylke økologisk korn. Det var rådgivere i de seks NLR-enhetene som har mest korn som fikk i oppdrag å velge ut bønder til å delta i avlingskonkurransen.

Felleskjøpet sponset alle deltakerne med hotellovernatting, middag og tur til Felleskjøpets anlegg på Holstad, samt omvisning på «Grønn gjødsel» i Rakkestad. Bøndene som deltok i konkurransen holdt innlegg der de fortalte om hvordan de har lagt opp drifta på gården.

Mens gården på Stange hadde en avling på 703 kilo per dekar, var avlingen på Støre gård 637 kilo.