Vil si ja til økte bomvegsatser i Malsådalen

Rådmannen foreslår at ønsket blir innvilget.

Vegforeningen vil øke bomvegsatsene inn til Malsådalen.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Malsådalsvegen har vært privat bomveg siden 1993, og har i dag en sats på 30 kroner per tur for personbiler og 10 kroner for moped og motorsykkel. Lastebiler og busser betaler 70 kroner turen, og for øvrig må man betale 10 kroner ekstra for henger og campingvogn.

Årskort kan kjøpes for 400 kroner.

Nye foreslåtte satser

I slutten av november ba vegforeningen kommunen om å få lov til å øke bomvegsatsene til:

– 40 kroner for personbiler

– 400 kroner for årskort

– 100 kroner for lastebiler og busser

– 20 kroner for henger og campingvogn

– 20 kroner for mopeder og motorsykler

Ikke justert på en stund

Grunnen til at de vil øke satsene noe er at vedlikeholdsutgiftene øker. Dessuten har de gjort mye arbeid på vegen, med stikkrennene og parkeringsplassene langs den, og har også tilrettelagt for turene som har vært og vil komme innover Malsådalen for Ti på topp-satsingen i Verdal.

– Malsådalen er mye brukt, og velforeningen anslår en årlig vedlikeholdskostnad på mellom 50.000 og 70.000 kroner i året. Det er mange år siden prisene sist ble justert, og derfor foreslår rådmannen at komiteen for plan og samfunn godkjenner søknaden slik at Malsådalsvegen holdes i god stand også fremover, vurderer rådmannen.