Dagens leder

En debatt mellom LOs bestevenner

«På Hell i går formiddag var det ingen som lot seg lokke utpå og drøfte disse spørsmål», skriver Roger Rein.
Nyheter

I går onsdag var jeg invitert til fylkeskonferansen for LO i Nord- og Sør-Trøndelag. Min oppgave var å være debattleder for en politisk debatt opp mot stortingsvalget i høst. LO hadde invitert sine bestevenner. Partiene Rødt, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk plass i panelet. LOs fylkeskonferanse så ingen grunn til å ta med flere. Noen vil med god grunn hevde at det er litt spesielt. Men, LO mener også de har sine gode grunner. Min oppgave ble da å sørge for litt temperatur, underholdning og debatt mellom LOs bestevenner. Det er jo ikke alt som er fryd og gammen.

Sps rolle. Senterpartiets rolle ved dette valget er interessant. Partiet gjør det skarpt på meningsmålingene. De drømmer om å regjere alene med Ap, med SV på sidelinjen. Dette er selvsagt ingen ønskeposisjon for SV. Selv om åtte år i rødgrønn regjering tæret på velgeroppslutningen, likte partiet innflytelsen det ga dem. Det er jo det politikk først og fremst handler om.

Heller ikke for Arbeiderpartiet vil en regjering bare med Sp være uproblematisk. Å ha både Rødt og SV som gnagsår på Aps venstre side kan til tider oppleves svært ubehagelig. Det kan tære på forholdet til fagbevegelsen, og ligge der som en konstant trussel om velgerflukt dersom politikken blir for sentrumsorientert. På Hell i går formiddag var det ingen som lot seg lokke utpå og drøfte disse spørsmål. Det virker som de mener det lureste er å vente og se.

EØS-avtalen. Blant LOs medlemmer er det en utbredt skepsis mot EØS-avtalen. Det er først og fremst fordi de mener at avtalen bidrar til å svekke ansattes rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår. EU-reglene står over norske særregler på området. LOs skeptikere har full støtte fra Rødt, SV og Sp, mens Arbeiderpartiet står blant de fremste forsvarerne av EØS-avtalen fra 1993. På fylkeskonferansen var det flere som merket seg at Aps partisekretær Kjersti Stenseng satte EØS-døra litt på gløtt. Hun henviste til avtalen Storbritannia skal forhandle med EU etter Brexit. Hvis britene får det som oppleves som en bedre avtale enn vår, var Stenseng åpen for nye norske forhandlinger med EU. Flere merket seg den innrømmelsen. Et spor det er grunn til å vente at både LO-folk og Sp-politikere vil forfølge framover.