Krever bedre rutiner på akuttmottaket

Fylkesmannen ber Sykehuset Levanger om bedre rutiner for å avdekke blodforgiftning raskere.

Fylkesmennene i Midt-Norge fant avvik ved alle akuttmottak 

Nyheter

Fylkesmennene i Midt-Norge fant avvik ved alle akuttmottak der det ble gjennomført tilsyn med gjenkjennelse og behandling av pasienter med blodforgiftning (sepsis).

Svikt på alle akuttmottak

Gjennom et landsomfattende tilhsyn har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal gjennomført tilsyn ved fire ulike akuttmottak i helseregionen. Tilsynet ble gjennomført ved akuttmottakene i Ålesund, Molde, St. Olavs i Trondheim og Sykehuset Levanger. Tilsynet avdekte svikt ved samtlige akuttmottak.

Ifølge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble tilsynet gjennomført i perioden juni 2016 til 2017, og her har man fulgt pasienten fra ankomst i akuttmottaket til overflytting til annen avdeling.

Ett avvik på Sykehuset Levanger

Ved Sykehuset Levanger ble det funnet ett avvik og i tilsynsrapporten kan man lese at «Helseforetaket ikke har etablert tilstrekkelig styring og kontroll med Akuttmottaket». Det skal ha vært svikt i flere deler av pasientforløpet, noe som fører til at pasienter ikke får behandlingi tråd med nasjonale anbefalinger.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sitt brev til Sykehuset Levanger bedt om at foretaket etablerer bedre rutiner for å avdekke blodforgiftning raskere i akuttmottaket.

-Fristen for dette er satt til den 20.mars 2017. Alle akuttmottakene vil få oppfølgende tilsyn fra Fylkesmennene i helseregionen i løpet av 2017 og 2018, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.