Signerte viktig kontrakt

Lokale entreprenører engasjeres i svært byggeprosjekt.

Signerer kontrakt. Fra venstre anleggsleder Ole Morten Skaret, Veidekke, Torgeir Lian, daglig leder i Kjell Lian AS, Anne Line Vold, innkjøper for Veidekke og Tobias Ruus, praktikant for Veidekke  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Når spaden settes jorda for det nye psykiatribygget i Levanger, vil det gi jobb til flere lokale entreprenører.

Fredag signerte dalig leder Torgeir Lian i selskapet Kjell Lian AS kontrakt med Veidekke Entreprenør. Sistnevnte har totalentreprisen på prosjektet, med Helse Nord-Trøndelag som oppdragsgiver.

Betydningsfullt

Byggeprosjektet er relativt omfattende, og har en kostnadsramme på cirka 100 millioner kroner. Det nye bygget skal inneholde sengeposter for akutt-, allmenn- og alderspsykiatri og har til sammen 34 sengeposter. I tillegg kommer kontorer og støttefunksjoner. Bygget plasseres i dagens sykehuspark, inntil de vernede paviljongene, med byggestart mandag 6. mars.

Som en viktig aktør med grunnarbeidet, ruller Kjell Lian inn deler av selskapets utstyr og mannskap allerede dagen etter. Torgeir Lian ønsker ikke spesifisere nøyaktig hvor stor verdi jobben har for eget selskaps vedkommede, men bemerker at det er et viktig oppdrag, og beskriver det på denne måten:

– Det gir sysselsetting til 3-4 karer i et års tid.

Som maskinentreprenør- og anleggsgartnermester, inkluderer arbeidet grunnarbeid, vann- og avløp, samt utendørsanleggene. Kjell Lian AS har i dag 34 ansatte, og omsatte i fjor for 65 millioner kroner.

God bidragsyter

Veidekkes representanter, som bare for en måneds tid siden gikk ut og fridde til lokale underleverandører, er ikke i tvil om at de har engasjert et solid firma.

– Vi har stor tro på at Kjell Lian er en god bidragsyter som finner de rette løsningene, sier anleggsleder Ole Morten Skaret i Veidekke.

Oppdraget i Levanger omfatter nytt psykiatribygg som på cirka 2700 kvadratmeter, samt ombygging av eksisterende bygg. Sykehusbygg har byggherrefunksjonen for Helse Nord-Trøndelag. Bygget skal etter plane stå ferdig i slutten av april 2018. Utendørsarbeidet sluttføres ved utgangen av august, og tomta bygget ligger på anslås av Torgeir Lian å være cirka fem dekar.