Betalte nesten 60.000 kroner i skuddpremie

Til sammen ble det skutt 408 individer i Verdal.

131 rødrever (Vulpes vulpes) ble tatt ut i Verdal i fjor gjennom skuddpremieordningen.   Foto: U.S. Fish and wildlife service / Wikimedia Commons

Nyheter

Oppsummingen av skuddpremieordningen for 2016 ble lagt ut før helgen, og den viser at det var mest lønnsomt å skyte rødrev.

Godtgjøringen for de 131 rødrevene som ble tatt i fjor utgjør over 40.000 kroner av den totale potten på 57.840 kroner.

Flest kråker skutt

I alt ble det skutt 173 kråker, 131 rødrev, 36 skjærer, 23 ravner, 23 grevlinger, 21 mårer og én røyskatt.

Verdien på hver av dem ble 314 kroner for rev og mår, 79 kroner for grevling, 39 kroner for røyskatt, ravn og kråke, og 16 kroner for hver skjære som ble skutt og meldt til skuddpremieordningen.

Det presiseres at for pattedyr i ordningen er den oppgitte verdien for tre føtter, noe som betyr at det er mulig å få inntil 418 kroner for rev og mår.

Grendekontakter

Den kommunale skuddpremieordningen er avviklet fra og med 2017, og nå overtatt av Jakt i Verdal. Fangsten må nå dokumenteres for en av grendekontaktene, Arne O. Vollan (Helgådalen), Vilde Roksvåg (Helgådalen), Geir Sundby (Vuku), Rune Thoresen (Vuku), Svein Hermann (Stiklestad), Frode Kjønstad (Leksdal) og Jan E. Storholmen (Vinne).

Hvordan godtgjøringen blir vil Jakt i Verdal opplyse nærmere om i løpet av de neste ukene, men det antydes at den vil skje etter et poengsystem.

Hever statusen

Skuddpremieordninger finnes rundt omkring for å stimulere til økt uttak av predatorer, for å redusere bestandene. Ifølge en utredning for fylkesrådet for noen år siden er effekten av skuddpremie vanskelig å dokumentere, men ingenting tyder på at det har noen negativt effekt. Det er snakk om arter som har store bestander.

– En positiv effekt av skuddpremie er helt klart å heve statusen på å utnytte rovvilt som jaktobjekt. Dette kan bidra i rekrutteringsøyemed og for å senke jakttrykket på annet småvilt, ble det påpekt.