Markerer kvinnenes internasjonale bønnedag

Det betyr også penger til gode formål.

Fra venstre Berit M Jensen, Sentrumskirka, Kristin Aamot, Elihumenigheten, Inga Marie Pedersen, Frikirken, Oddlaug Viken og Lillian Lie fra Den norske kirke og Judith Torlien og Jocelyn Bye fra Den katolske kirke. Medlemmer fra Frelsesarmeen og Vineyard deltar også. 

Nyheter

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag markeres den første fredagen i mars hvert år, i Norge og i resten av verden. Dette er et felleskirkelig arrangement som har vært feiret i Levanger siden 1970.

I komiteen sitter en representant fra de fleste menighetene i Levanger: Den Norske Kirke, Den Katolske Kirke, Frelsesarméen, Elihu, Vineyard, Sentrumskirka og Frikirken. Menighetene er vertskap hvert sitt år. I år er det Sentrumskirka som er vertskap for Kvinnenes Internasjonale Bønnedag.

Programmet for 2017 er laget av bønnedagskomitéen på Filippinene. Prosjektet i år heter: «Gjør jeg deg urett?»

Trass i intensiv innsats fra myndighetene og frivillige organisasjoner, har vold mot kvinner økt med 500% de siste 18 årene på Filippinane.

– Pengene som blir samlet inn, vil gå til traumebehandling. Før utgangen av 2019 vil prosjektet gi opplæring til 6.360 kursledere som igjen skal holde kurs for 77.760 kvinner. Alle kvinner som deltar, får sin egen Bibel, slik at Guds Ord kan bli deres faste følge etter hvert som de går gjennom helbredelsesprosessen. Det er vårt ønske at disse kvinnene skal få oppleve trøst og trygghet, slik at de etter hvert kan leve et vanlig liv og igjen delta i samfunnet på lik linje med andre mennesker, skriver arrangøren av bønnedagen i Levanger i en pressemelding.

En del av de innsamlede midlene vil som vanlig også gå til prosjekt Esther i Kamerun. Dette prosjektet hjelper unge mødre som har vært utsette for seksuelle overgrep.