Disse forslagene kom inn til friluftskåringen

Neste uke starter avstemningen.

Stokkvola var det flest folk foreslo, men fortsatt gjenstår det å se om området vinner avstemningen når den starter. 

Nyheter

Innherred.no inviterte i forrige uke folk til å komme med forslag til hva som er Verdal og Levangers beste frlluftsområde.

Området som til slutt får denne statusen belønnes med omtale i neste utgave av NAF-boka, samt et kommunalt bidrag.

Vi fikk inn mange, og ganske mange forskjellige forslag i begge kommuner. Nå skal Frode Strand og Kjersti Nordberg sammen med idrettsrådene i Levanger og Verdal se nærmere på forslagene, og velge ut noen av dem til å bli med i selve avstemningen.

Forslagene som kom inn var:

Levanger

Bokkhaugen

Børsåsen

Ekne - med flere steder som Våttåberget, Torvmyra, Byavatnet, Purkvika og flere til

Frolfjellet med Skallstuggu

Grønningen på Skogn

Hårskallen

Klosterruinene i Munkeby

Lundsbustaden

Reinsjøen

Roknesvollen

Skjøttingen

Staupshaugen

Stokkvola i Åsen - veldig mange forslo nettopp dette

Tomtvatnet

Vulusjøen

I tillegg ble det lansert et forslag om ulike turløper «fra fjord til fjell»

Verdal

Elvepromenaden fra sentrum til Trones

Finnvola

Grønningen

Havfrua

Høgkammen

Høysjøen

Kråksjøen - foreslått av flest

Kverndalen

Leksdalsfjellet

Malsådalen

Marka og opp til Fånettvatnet

Marsteinsvola

Skjækervatnet/Skjækerfjella

Strådalen

Sørskaget

Volhaugen

Ørin friområde