Jon Holmlimo hedret som æresmedlem

Dokumenterer utrettelig.

Jon Holmlimo ble overrasket da han ble kalt fram på årsmøtet og mottok diplom som æresmedlem i Verdal Historielag 

Nyheter

Siden 2005 har Jon Holmlimo vært medlem av Verdal Historielag. Han er således ikke blant dem med lengst fartstid i laget, men han har til gjengjeld brukt årene til å dokumentere aktiviteten i historielaget. I sitt yrkesliv har Jon Holmlimo vært redaksjonell medarbeider i Trønder-Avisa i en årrekke, og han er godt kjent med skriveblokk og fotoapparat. Som pensjonist har han brukt sin kunnskap og sine ferdigheter til å fortelle omverdenen om små og store begivenheter i historielaget. Han har hvert år levert interessante artikler til historielagets årbøker, og i tillegg har han skrevet små og store referat til media og til andre kanaler.

Aktiv skribent

Jon Holmlimo har opp gjennom årene hedret mange personer med sine bilder og artikler. Denne gang var det han som var i fokus og skulle motta blomster og æresdiplom. Leder av Verdal Historielag, Roald Veimo, takket på vegne av styret for den innsatsen Jon Holmlimo har gjort for å gjøre aktiviteten til historielaget kjent til et større publikum.


Gravde fram avisskatter i blae’

Den gamle mikrofilmmaskina på biblioteket er gull verdt.

Verdal Historielag har rundt 400 medlemmer, og laget driver et aktivt og utadrettet arbeid. Det største utvalget er årbokredaksjonen som hver høst presenterer en fyldig lokalhistorisk bok, som har en stor leserkrets. I tillegg har historielaget medlemmer som kartlegger stedsnavn og minnesmerker, som gir hjelp med slektsforskning og et utvalg som inviterer alle interesserte med på utflukter til historiske steder i distriktet.

Styret

Etter årsmøtet sist onsdag består styret i Verdal Historielag av følgende personer:

Leder Roald Veimo, nestleder Annbjørg Støa, kasserer Alf Grønskag, sekretær Kjetil Dillan og styremedlem Else Forbregd.

De øvrige medlemmene er leder for hvert sitt utvalg: Jostein Holmen, Oddbjørg Grønn, Johannes Overmo, Turid Aunøien og Rudolf Holmvik.