Enorm økning av søkere til Levanger videregående

Se hvilke utdanningsprogram som er mest populære på Innherred.

Linjen med flest søkere ved Levanger videregående er Medier- og kommunikasjon. 

Nyheter

1. mars gikk fristen for å søke plass ved videregående skoler ut.

I Nord-Trøndelag er det 1896 avgangselever i 2017, av disse har 1848 søkt videregående opplæring. Nesten 55 prosent av disse søker yrkesfag. ​

På teknikk og industriell produksjon er økningen på 29.9 prosent, også faget naturbruk er i vekst, med en økning på 6,4 prosent. Aller størst er økningen på service og samferdsel med hele 30,5 prosent.

Flest søkere til medier og kommunikasjon

Levanger videregående opplever en stor økning i det som kalles primærsøkere med ungdomsrett i forhold til i fjor.

- Det er oversøkning på mange av tilbudene våre, blant annet på medier og kommunikasjon hvor det er 50 primærsøkere på 30 plasser, sier rektor ved Levanger videregående, Knut Bergdal.

Det er også oversøkning på elektrofag, som i tillegg til medier og kommunikasjon er linjer som ikke tilbys ved Verdal videregående.

20 søkere til TAF

I fylket totalt sett har det vært størst nedgang innenfor restaurant- og matfag, som har 21,3 prosent færre søkere i år enn i fjor, skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider. Dette gjelder ikke i Levanger.

- Vi har en økning i antall søkere der, så vi får en klasse slik vi har brukt å ha tidligere, sier rektoren.

På den nye linjen kunst, design og arkitektur er det forholdvis få søkere, mens det på teknisk, allmennfaglig utdanning er oversøking.

- Dette er en linje som går over fire år, hvor elevene har litt læring i bedrift og litt i skolen. Vi tar inn seks elever hvert år, og nå er det 20 primærsøkere der, sier han. 

Ellers har frisørlinjen ved Levanger gode søkertall på andreåret, i tillegg til allmennfaglig påbygging som har 30 flere søkere enn i fjor.

- Det er trivelig å se at vi har flere søkere og at elevene ønsker å gå på Levanger, sier Bergdal.

- Håper alle kan få førsteønsket sitt

På Verdal videregående opplever de bedre søkertall i år enn i fjor. Det er 20 flere søkere enn året før, men tallet er noe likt som for to år siden.

- Det nye tilbudet 3-årig helse og oppvekstsfag, som alle i hele fylket kan søke på, er populært.  I tillegg har service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon gode søkertall, sier rektor ved Verdal videregående, Harald Morten Steen til Innherred.no.

Når det gjelder kapasiteten ved skolene vil den først bli satt i mai, og rektorene kan ikke si noe om hvor mange som blir tatt inn før det.

- Vi håper alle kan få førsteønsket sitt, sier Steen.