Kværner tildelt ny kontrakt

Verdt 6 millioner kroner.

Stålunderstell til Johan Sverdrup-plattform som snart er ferdig ved Kværner Verdal.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Kværner har inngått kontrakt med Statoil om leveranse av en FEED studie på Johan Sverdrup fase 2 for P2 jacket. Arbeidet skal utføres av Kværners spesialiserte engineeringgruppe for design av stålunderstell. Kontrakten er et avrop på rammeavtalen som ble inngått mellom Statoil og Kværner i 2014, og har en verdi på rundt 6 millioner kroner med opsjoner på tilleggsstudier for å utrede alternative installasjonsmetoder, informerer selskapet i en pressemelding.

Formålet med FEED-studien er å utvikle og modne konseptet for stålunderstellet til prosessplattform 2 - P2 jacket for å utvikle teknisk dokumentasjon til riktig nivå for oppstart av detaljprosjektering eller EPC kontrakt, samt etablere nødvendige grensesnitt til andre deler av Johan Sverdrup fase 2 og etablere grunnlag for en sikker gjennomføring med minimal vekst og endringer i prosjektfasen.

– Denne kontrakten er svært viktig for Kværner, og for vår posisjon som en ledende leverandør av jacket-design og prosjekter, samt som jacket EPC-leverandør (Engineering, procurement, construction). Kontrakten representerer også et volum som sikrer arbeidet til en stor andel av våre ingeniører innenfor stålunderstell frem mot våren 2018. I tillegg er kontrakten for Kværner strategisk viktig i et lengere perspektiv. Ved å komme inn på FEED er vi tett på utviklingen – og sikrer oss dermed en god posisjon for fremtidige EPC kontrakter, sier konserndirektør med ansvar for jackets, Sturla Magnus.

Jobben starter umiddelbart og vil gå frem til levering av endelig FEED studierapport 1. februar 2018.