Får mange bekymringsmeldinger om dyr som lider

Mattilsynet i region Midt mottok i fjor over tusen meldinger fra folk som var bekymret for at dyr ikke hadde det bra.
Nyheter

- Det er veldig viktig at folk melder fra til Mattilsynet hvis de har mistanke om at dyr ikke har det bra, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet i ei pressemelding.

Mattilsynet drar på tilsyn i dyrehold som omfatter både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr. 164 av bekymringsmeldingene i fjor i region Midt gjaldt kjæledyr, skriver tilsynet i pressemeldingen.

Region Midt omfatter Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Dyreeiere som står bak alvorlig vanskjøtsel eller mishandling av dyrene sine får overtredelsesgebyr eller blir anmeldt til politiet av Mattilsynet. Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr, sier Schei-Berg, som oppfordrer folk til å melde fra på deres nettsider dersom de er bekymret for dyr eller andre av Mattilsynets ansvarsområder.