Ny storkontrakt til Kværner Verdal

Skrev under kontrakt på 100 millioner kroner onsdag.

Onsdag ble kontrakten skrevet under på Kværner Verdal.   Foto: Tor Johnny Friberg

Nyheter

Oljeplattformen Njord skal totalrenoveres for å forlenge driften på oljefeltet. Prosjektet skal sette plattformen i stand til å produsere olje og gass i minimum 20 nye år, og anses som et prosjekt i stor skala for olje-Norge. Kværner i Verdal skal bygge forsterkningselementer til Njord-plattformen og skrev onsdag under en 100-millioners kontrakt med Kværner på oppdraget. Onsdag kalte konsernet inn til pressemøte og kakefest på Ørin for å feire kontrakten, som innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk.

Begynner nå

Med i oppdraget for Verdals del er ingeniørarbeid, maling og transport til verftet på Stord der hoveddelen av oppgraderingen vil skje. Den nye kontrakten utgjør mellom 60 og 70 årsverk i Verdal, hvor de skal utføre fabrikasjonsengineering, innkjøp og fabrikasjon av blisterne, som er konstruksjoner utenpå dagens understell for å øke bæreevnen på plattformen.

Hvert blister har en høyde på 21 meter og veier om lag 400 tonn. Verftet i Verdal skal produsere fire slike blistere, og arbeidet med å forberede produksjonen starter umiddelbart.

–Selve produksjonen starter i september, men arbeidet begynner nå. Dette er utvilsomt en gledens dag i Verdal, sier kommunikasjonssjef Tove Strand Trana i Kværner.

Behagelig situasjon

Konserndirektør for Structural Solutions i Kværner, Sturla Magnus, deltok på markeringen i Verdal onsdag, og mener at kontrakten langt fra var en selvfølge, selv om det er Kværner selv som har totalkontrakt med Statoil om oppgradering av plattformen Njord.

–Vi har ikke hatt tradisjon for å gjøre slike deler av arbeidet selv, så det var ingen selvfølge at kontrakten skulle gå til Verdal eller et norsk verft. Men vi ser at vi er konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt i markedet, sier han til Innherred etter kakemarkeringen.

Han er selv inne i sin fjerde uke som konserndirektør, og har siden det sett at konsernet har fått to store kontrakter: Njord-blisterne, samt et tidligfasestudie for Johan Sverdrup fase 2, som vil være viktig for både design- og engineeringsansatte i Kværner-konsernet.

Den nye kontrakten utgjør mellom 60 og 70 årsverk i Verdal.   Foto: Tor Johnny Friberg

 

Med i oppdraget er ingeniørarbeid, maling og transport til Stord der hoveddelen av oppgraderingen vil skje. Den nye kontrakten utgjør mellom 60 og 70 årsverk i Verdal.

– Vi har jobbet systematisk over tid med forbedringsarbeid, og gjennom dette vist at det er lønnsomt å gjøre dette arbeidet i Verdal. Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør for Structural Solutions i Kværner, Sturla Magnus i pressemeldingen.

Arbeidet i Verdal starter umiddelbart, og oppstart i fabrikasjon er planlagt til midten av september i år.