Levanger Arbeiderparti vil ha mindre tåkeprat i Arbeiderpartiet

Forslaget tas opp på Arbeiderpartiets landsmøte som starter torsdag.

Kai Lennert Johansen, her flankert av partikollegene Astrid Juberg Vordal og Ina Helen Kollerud Pedersen, tar sammen med lokallaget til orde for enklere språk blant Arbeiderpartiets politikere både lokalt og sentralt.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

På landsmøtet i Folkets Hus i Oslo skal det blant annet behandles innkomne forslag fra lokallag rundt i landet.

Et av dem kommer fra Levanger Arbeiderparti, som gjerne vil ha et landsmøtevedtak på klart språk foran høstens valgkamp og stortingsvalg. Et ønske som nok også gjelder generelt når partiets politikere uttaler seg i offentligheten og overfor velgerne.

– Det er viktig i valgkampen foran det kommende stortingsvalget at vi alle kommuniserer vårt politiske budskap så klart og tydelig som mulig. Det gjelder alle oss som jobber på grunnplanet, men ikke minst også våre fremste politikere som er hyppig fremme i media, skriver lokallaget i forslaget.

Politikerprat

Levanger Arbeiderparti har nemlig registrert at den politiske språkbruken «bærer preg av for mye tåkeprat, eller det mange velgere kaller politikerprat».

– Det må vi unngå. Det bør heller ikke være vanskelig foran dette valget å klart kommunisere hvilken politikk Arbeiderpartiet står for, med tanke på de som er våre politiske motstandere - og nå sitter i en regjering som styrer landet i feil retning, fastslår det lokale partilaget med utropstegn bak.

Sentralstyret har stilt seg positiv til forslaget, og anbefaler at det oversendes redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter.

– Det er viktig å føre en tydelig valgkamp som synliggjør at regjeringen fører en politikk som tar landet i feil retning, og synliggjør at vi trenger en ny regjering, konkluderer sentralstyret foran landsmøtebehandlingen.

Fremmedord tilslører virkeligheten

Nestleder i Levanger Arbeiderparti, Kai Lennert Johansen, sier til VG at Aps fall på meningsmålingene også kan skyldes at politikerne har snakket slik at folk ikke har forstått dem.

– Vi må snakke så folk forstår hva vi mener, hva vi vil og hvorfor. Det gjør vi ikke på en god nok måte nå. Det gjelder oss alle, også Jonas Gahr Støre, poengterer Johansen overfor VG.

Han peker spesielt på politikere i ledelsen som bruker for vanskelige ord.

– Det er fremmedord som tilslører virkeligheten, og bruken av dem viser manglende forståelse for vanlige folk, sier Kai Lennert Johansen.

Flere folk fra grasrota

Et forslag fra Fet Arbeiderparti på Romerike støttes også av sentralstyret. De har bedt om at nominasjonsprosessene til Stortinget og ledende posisjoner i Arbeiderpartiet i større grad får med personer med arbeidslivserfaring fra «gølvet».

– Avstanden fra medlemmene til ledelsen kan føles for stor, noe som fører til manglende forståelse hos «grasrota» for avgjørelser som tas av ledelsen i partiet, konstaterer Fet Arbeiderparti.