De skal styre næringsforumet

Onsdag valgte Levanger Næringsforum sitt nye styre.

Banksjef Bjørn Asle Hynne og kommunalsjef Unni Storstad er begge valgt inn i styret til Levanger Næringsforum.  

Nyheter

Det ble ingen endringer i valgkomiteens forslag til styre i Levanger Næringsforum. Dermed ble det et betydelig roligere årsmøte enn i fjor, da det ble kampvotering over flere kandidater, og enkelte trakk sitt kandidatur og medlemskap i etterkant.


Foreslått til næringsforumet

Valgkomiteens innstilling er klar.

Under valget til onsdagens generalforsamling var styreleder Hallvard Brandseth ikke på valg, og fortsetter i ett år til. Han får med seg Unni Storstad, Bjørn Asle Hynne og Einar Rønningen som nye styremedlemmer i styret. I tillegg tar Jon Arne Sand gjenvalg, i likhet med Ingrid Myhre Orahaug. Trond Hattrem er ikke på valg.

Blant varamedlemmene er Anne Brit Åsmul Lian ny som 1. varamedlem. 2. varamedlem er Tore Forbord, som tar gjenvalg. Line helen Hofstad er ny som 3. varamedlem, og Erling Fossum er ny som 4. varamedlem.

I valgkomiteen er Torgeir Lian og Per Arne Skrove ikke på valg, og Bjørn Winge er ny som tredjemedlem i komiteen.

Valget betyr at banksjef Bjørn Asle Hynne er tilbake i næringsforumet, etter at han trakk seg ut av styret like etter fjorårets generalsforsamling, hvor han ble innvalgt som styremedlem.