Deler ut flere medaljer

Regjeringen vil tildele medalje som takk for innsatsen under andre verdenskrig. Ordførerne i Levanger og Verdal ber om hjelp til å finne kandidater.

Her fra utdeling av minnemedaljer i Moeparken i Verdal i 2015.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

– I anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget regjeringen i 2015 minnemedaljen «Takk for din innsats 1939-1945». Regjeringen har informert om at medaljen vil tildeles også i 2017. Medaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig, informerer Levanger og Verdal kommuner på sine nettsider.

Vet du om en aktuell kandidat som oppfyller kriteriene for tildeling av medaljen kan du sende inn navn og begrunnelse. Kommunen vil så sende en innstilling til Fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling. Minnemedaljen overrekkes personlig ved ordfører.

– I tillegg til navnet på den som fortjener medaljen, ber vi om en liten begrunnelse for at kandidaten fortjener medaljen med beskrivelse av hva han eller hun har gjort av krigsinnsats, bemerker ordførerne i våre to kommuner.