Vil fjerne brilleordning

I Levanger og Verdal kommuner.
Nyheter

Med mindre det blir store protester, opphører erstatningsordningen for ødelagte briller for ansatte i Levanger og Verdal kommuner.

Saken kommer opp i arbeidsmiljøutvalget mandag, og rådmannens forslag er å avvikle ordningen som har eksistert i de to kommunene siden den ble innført i 2005. Både ansatte, skoleelever og barnehagebarn som får ødelagt sine briller i arbeids-, skole- og oppholdstid har vært innlemmet i ordningen.

– Dette er forhold som ikke kommer inn under noen forsikringsordninger i kommunene, slik at ved en skade/hendelse under utførelse av arbeid/i skole/barnehagetiden, så vil man ikke få erstattet eventuelle ødelagte briller gjennom forsikringsordningene. I og med at vi ikke har noe ordninger/forsikringer som dekker ødelagte klær/mobiler/personlige eiendeler, mener arbeidsgiver at det heller ikke bør være noe særskilt ordning knyttet til briller. Derfor foreslår arbeidsgiver at ordningen avvikles snarest. Denne ordningen har ingen større økonomiske konsekvenser, så forslag til avvikling bygger mer på et prinsipielt standpunkt, skriver rådmannen i saksvurderingen.