Å bli født inn i et lykkeland

Her er Nina Børves hovedtale i Levanger på 17. mai.

Nina Børve holdt årets 17.mai-tale til levangsbyggen. 

Nyheter

Gratulerer med dagen til alle sammen. Gratulerer til oss alle for at vi også  i år kan feire nasjonaldagen, få feire at vi er et selvstendig og fritt land med vår egen grunnlov.


Blåste i gang barnetoget fra taket

Mens feststemte barn stilte seg opp for å gå i barnetoget, gjorde trompeten kanonenes jobb på årets nasjonaldag.

For når vi ser oss om til andre deler av verden, ser vi at dette ikke trenger å være en selvfølge.

Vår fineste markering av dagen, synes jeg, er barnetogene . Jeg blir alltid rørt når  jeg står på fortauet og ser små og store barn som synger og vifter med flaggene. De utstråler  glede og trygghet samt troen på at fremtiden vil bringe noe godt.


Se bilder fra borgertoget i Levanger

Stort oppmøte i strålende vær

Norge er kåret til et av verdens beste land å bo i. Det er kanskje ikke så ofte man reflekterer over det, men vi har trygghet, god økonomi, gode skoler, godt helsevesen og flott natur – det vil si gode rammer og et godt utgangspunkt for å skape det livet man ønsker seg.

 Norge er også kåret til det landet i verden hvor folk er lykkeligst. Det kan kanskje være vanskelig å måle lykke, men likevel -  for et hell!

 Å bli født inn i et lykkeland – det landet hvor muligheten for lykke er stor .

Jeg er en av dem som er så heldig å bli født inn i dette landet. Uten at jeg planla eller jobbet for det,  så ble jeg en av de som fikk Norge som sitt hjemland.


Se lesernes bilder fra 17. mai

Du kan også sende oss ditt bilde. redaksjon@innherred.no eller på Instagram #godtåvåttå #innherred.

Jeg ble født inn i et land der grunnleggende verdier er menneskeverd  og  likeverd,  der respekt for andre mennesker er en grunnholdning, i et land der vi alle skal ha like rettigheter. Et demokratisk land der hver enkelt har lov å uttrykke sin mening uten frykt for represalier eller utestengelse.

Dette er grunnleggende verdier som vi ønsker å ta vare på som nasjon og som skal reflekteres i lovverk, arbeidsliv, skole, nabolag og i vårt møte med andre mennesker.

Og nettopp fordi Norge er et land med disse kvalitetene, er det  et land der mennesker som mangler denne grunnleggende tryggheten og beskyttelsen i eget land, kan søke tilflukt hos.

I min jobb som helsesøster møter jeg mennesker som er i Levanger fordi de har vært på flukt. De kan ha flyktet fra krig, fra undertrykkelse, tvang og diskriminering .


Barnetoget i Levanger

Se om du ser noen kjente

Dette er mennesker som ufrivillig har måttet forlate sine egne land, sine egne byer, sine egne familier, sine egne venner. Mennesker som, av ulike grunner, har lagt ut på en reise som har tatt kort eller lang tid. Noen med fly, mange med bil, med båt og til fots. Over fjell, gjennom ørken og over sjø, gjennom trygge og utrygge farvann.  

Ingen av dem hadde en drøm å bli flyktning, men de har alle en drøm om et godt liv med trygghet for selv og for sine barn.

 På samme måte som oss, har de en drøm om å få bo i et land som er trygt, der man fritt kan si hva man tenker, der hvert menneske har en verdi og man opplever seg likeverdig med andre. Et land som Norge.

Å bli tatt godt imot betyr mye for oss. Det gir trygghet og opplevelse av å ha verdi når man blir ønsket velkommen. Det kan være når man begynner  i en ny jobb, eller skole  – da betyr det mye at noen tar seg  av oss de første dagene, viser oss rundt, bruker tid, gir informasjon, gir uttrykk for at man er ønsket. Og ikke minst uttrykker tro på at man kan gjøre en god jobb.

Velkomsten vil påvirke opplevelsen av hvordan det vil være for oss på arbeidsplassen eller skolen videre, det vil påvirke motivasjon for jobben og kan gjøre noe med relasjon til kolleger og medelever.

For noen uker siden leste jeg en artikkel skrevet av «Leger uten grenser». De har et redningsfartøy utenfor Libya som bringer flyktninger i havsnød videre til Italia.

 De skriver at når de plukker opp mennesker med båten, er det viktig med en god velkomst.  De gangene mannskapet hadde det travelt, var slitne og droppet velkomsttalen, når de ikke ønsket menneskene velkommen og ga lite informasjon   – da ble det mer bråk, det ble mer knuffing, mer utålmodighet og mindre fellesskap.

Videre skriver de at: «Den beste indikatoren for hvordan reisen til Italia ble, var oss selv. Hvor flinke vi var til å si velkommen»

Norge – og Levanger –er for mange som en redningsbåt for mennesker som har vært på flukt. Der er vi alle mannskap og har mulighet til å være med på å ønske velkommen og få de nye innbyggerne til å føle seg, ikke bare akseptert, men velkommen og ønsket inn i fellesskapet.  

Mange her i Levanger er med og gir nye innbyggere en god start. Mottaksskolene Frol og Levanger ungdomsskole med sine velkomstklasser, flyktningeguider som bruker litt tid hver uke på å være sammen med en ungdom, voksen eller familie, naboer og andre som inviterer til prat og kontakt. Det kan være små initiativ og handlinger, men som for den enkelte kan ha stor betydning for om man kommer inn i et fellesskap, får venner og føler at man hører til.

Eli Wiesel var en forfatter, filosof og politisk aktivist som var i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig.  I 1986 fikk han Nobels fredspris for sitt arbeid og engasjement for menneskeverd og fred.

Han uttalte at kjærlighetens største fiende er ikke hat, men likegyldighet.

Hatet er lett å identifisere fordi det er knyttet til uttalte holdninger og handlinger som vi definerer som onde, hevngjerrige, urettferdige – de står i motsetning til verdier vi er oppdratt til å forfekte.

Likegyldighet, derimot, er vanskeligere å identifisere. Den er usynlig og passiv, - man har ikke gjort noe galt. Men strider ikke også det mot våre verdier – å velge å ikke se?

 Verdier uten innhold vil være tomme og teoretiske. Det er derfor helt opp til oss, opp til den enkelte å finne ut hvordan man kan levendegjøre verdier i dagliglivet. På den måten kan verdiene gjennomsyre og prege et samfunn, de kan bli noe av det som kjennetegner byen vår, Levanger.

Så hvis man ser seg rundt, kanskje man finner noen å ønske velkommen, noen man kan låne litt tid til.  Noen som også vil kunne gi noe man ikke på forhånd visste du kunne få. Det kan være et nytt vennskap, en ny kunnskap, nye erfaringer. Men mest av alt har man videreført noen av de grunnverdiene vi er stolte over å ha -  som menneskeverd, likeverd og respekt for andre mennesker.