Se bilder fra feiringen i Verdal

Ser du noen du kjenner i toget?
Nyheter