Her graves det til nytt boligfelt

Men får de beholde skolen?
Nyheter

Det er mer uvisst, for i samtlige forslag til endret skolestruktur i Verdal, som ble lagt frem i mars, er det ingen fremtid for Ness oppvekstsenter.

Lanserer storalternativet

Går dette forslaget igjennom vil Verdal gå fra dagens 10 skoler til 4 skoler totalt.


Den skolen ligger rett på nedsiden av Jamtlandsvegen for boligfeltet som er i ferd med å etableres i Lysthaugen.

Dagens leder

Verdidebatt om skolestrukturen

Kanskje er det Stiklestad, Leksdal og Ness som lever farligst?


Letnes Entreprenør er i full gang med arbeidet i området sør for dagens boligfelt i Tors veg.

Verdal kommune opplyser for øvrig på sine nettsider at Tors veg vil bli midlertidig stengt fra mandag 22. mai og cirka to uker fremover, grunnet arbeider med vann- og avløpsanlegg.