Advarer mot giftige blåskjell i fjorden

Mattilsynet med advarsel for hele Trondheimsfjorden.

Mattilsynet advarer mot å spise blåskjell fra Trondheimsfjorden. Arkivfoto. 

Nyheter

Mattilsynet melder at prøver av blåskjell i Trondheimsfjorden viser store mengder av en nervegift kalt PSP (Paralytic Shellfish Poisoning toksin).

«Det ble mandag 8. mai uttatt prøver ved Rissa og inne i Beistadfjorden, som viste PSP langt over faregrensen. Nye prøver fra Rissa og Inderøy kommune ble uttatt denne uke, den 12. mai og den 15. mai. Resultatene viser at PSP-nivået har økt betraktelig, og ligger nå på minst 50 ganger høyere enn faregrensen. Det vil si at kun ubetydelige mengder skjell kan være livstruende», skriver Mattilsynet i en pressemelding 19. mai.

Mattilsynet advarer mot å spise blåskjell i hele Trondheimsfjorden.

Det er alger som produserer nervegiften. Blåskjellene lever av å filtrere sjøvann for alger.