Da var eksamenstida igang

Russetida er defintivt over.
Nyheter

– Eksamen er et av de sikreste vårtegn for oss som jobber på Levanger videregående skole, og i dag er første eksamensdag. Levangerhallen er møblert og kablet med strøm til cirka 200 kandidater som bildene viser, forteller rektor Knut Bergdal ved Levanger videregående skole.

Fredag var det eksamen i matematikk, engelsk, tysk og i flere yrkesfag for til sammen 100 elever ved skolen.

Elevene som går opp til eksamen ved Levanger vgs. må slå av og legge mobilene i et mobilhotell lagret hos eksamensvaktene.  Foto: Levanger vgs

 

Bergdal forteller at eksamensperioden går fram til 15. juni.  Samme dag arrangeres avslutningsmarkering for alle avgangselevene med foreldre i skolens kantine.

I aulaen i Verdal

Også ved Verdal videregående skole er eksamensperioden i gang.

– Vi har hatt eksamen i aulaen i dag. Det er flere forskjellig fag, jeg tror det er fire ulike. Det er mange som er oppe i eksamen for tida, og så har vi ordinær skole imellom. Først er det skriftlig, og så muntlig til midten av juni, sier rektor Harald Morten Steen ved Verdal videregående skole til Innherred.