Grus har blitt asfalt

Omstridt veistump har fått nytt dekke. Men fylkesvei 134 bir ikke ferdigasfaltert før etter sommeren.

Fylkesveien flere ville beholde som grusvei på Røstad i Levanger, fikk asfalt før 17. mai.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

– Asfalten på den første delen av veien kom før 17. mai. Før sommeren blir det asfalt på veien fram til Børsåsen, til der det går opp en tursti, forteller byggeleder Hanne Engløkk i Statens vegvesen region midt.

Innherred skrev i fjor høst om naboer og brukere av fylkesvei 134 på Røstad i Levanger som ikke ville ha asfalt på den mye brukte turveien.


Asfalt? – Nei, takk.

Alle fylkesvegene skal få fast dekke, men det vil samboerparet på Røstad øvre helst ikke ha.


Takket nei til veiansvar

Etter litt fram og tilbake, der Levanger kommune fikk mulighet til å ta over ansvaret for veien fram til jernbaneundergangen, noe kommunen sa nei til, ble det klart at hele veien asfalteres som planlagt.


I mai er det slutt for grusen

Vil du ta trimrunden over Tynes og Røstad på grus, må du benytte muligheten nå.

 

Veien er nå asfaltert fram til jerbaneundergangen.

Blir forsinket

Byggeleder Hanne Engløkk i Statens vegvesen region midt forteller at strekningen videre fra Børåsen og mot Skånes først blir asfaltert over sommeren. Egentlig skulle hele veien bli ferdig før ferien.

– Det er på grunn av en del forsinkelser på prosjektet. Det har vært mer arbeid enn man har trodd, med en del utskiftninger av ledninger i grunnen. Men det blir ikke mye forsinket, sier Engløkk.