Kjenner du våre lokale skulpturer?

Asbjørn D. K. Eklo har sett på statuene i Levanger.
Nyheter

Vi har ikke så mange skulpturer i Levanger, men jeg har plukket ut tre, og vil gi en historisk beretning om disse.

Morgenkåpen

Denne står utenfor Sykehuset Levanger. Den er utført av billedhugger Tone Thiis Schjetne etter bestilling av sykehusets daværende eier Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Den vakre skulpturen ble avduket i 1976. Kunstneren Tone Thiis Schjetne ble født i Trondheim 19. juli 1928. Hun var datter av selveste domkirkearkitekten Helge Thiis. Hun ble utdannet ved Kunstskolen i Trondheim i 1946-1947 og Statens Kunstakademi i 1949. Tone Thiis Schjetne deputerte på Høstutstillingen i 1956, og holdt sin separatutstilling i «Unge Kunstnernes Samfunn» samme år. I dag står hennes skulpturer over hele landet. Det er ofte studier som ikke er fult figurative, men som arbeider i en syntese mellom det figurative og abstrakte i spennende samspill mellom volumer.

Statuen «Morgenkåpen» står utenfor Sykehuset Levanger og er utført av billedhugger Tone Thiis Schjetne. Foto: Asbjørn D. K. Eklo. 

Noen av de mest kjente skulpturer: Torgkona i Trondheim, Byste av Tarjei Vesaas i Vinje, To klovner på Grønlands torv i Oslo, Jentene i vinden i Narvik, Budeie i Øvre Rendal, og Fuglene flyr over grenseland i Kirkenes.

Thiis Schjetne har også arbeidet på Vestfronten av Nidarosdomen. De mest kjente skulpturer her er Esekiel og St. Katarina med flere. St. Katarina er skytshelgen for jenter, jomfruer og hustruer, men også for vitenskapsmenn, lærere og studenter med flere. Thiis Schjetne er tildelt flere reisestipend. På hennes 75 års dag ble det skrevet en biografisk bok om kunstneren. Hun var medlem av Norsk Billedhoggerforening. I 2001 mottok hun Per Palle Storms minnepris. Og i 2004 ble Tone Thiis Schjetne Ridder av St. Olavs Orden. Tone Thiis Schjetne døde 2. september 2015.

Gutt og Pike med fisker

Når vi går gjennom Sejersteds Park, ser vi den vakre skulpturen «Gutt og Pike med fisker» som står i fontenen. Denne er ikke bekostet av Levanger kommune, men av byens befolkning, foreninger og firmaer. Den gang kalt «Borgergaven».

Initiativtaker til denne såkalte borgergave var baker og konditor Johan Andersson som arbeidet hos I.O. Eriksens bakeri i Levanger. Innsamlingen gikk bra og mange betalte både 50,- og 100,- kroner inn til en bestemt bankkonto. Også firmaer, lag og foreninger støttet opp. 16. mars 1964 skrev innsamlings- komiteen til Levanger Vel ved daværende formann Einar Johnsen, og fortalte at komiteen hadde bestemt seg for å kjøpe: Arne Durbans: ”Gutt og Pike med fisker”, til en pris kr 20.000,-. Komiteen hadde nå kr 14.800,- på bankbok og ønsket mer penger av Levanger Vel som tidligere hadde gitt kr 750,00.

Man ønsket avduking til 17. mai samme år, da denne skulpturen var på lager hos Arne Durban, og kunne leveres straks. Levanger Vel var en forening som var etablert med hensikt å forskjønne byen ga nå et nytt beløp, denne gang kr 1000,00. Ved en lyn- innsamling ble det gitt beløp fra flere bedrifter, og Levanger Vel tok de siste 100,- lapper+ montasje og rørlegger kr 500,00. Levanger-Avisa skriver: Formidagens høydepunkt ble avdukingen av Arne Durbans «Gutt og Pike med fisker». Skolemusikken spilte først et par nummer under ledelse av Harald Skille. Komité formann Arvid Nergård overlot gaven til Levanger kommune ved ordfører Einar Fostad som uttrykte sin glede over at Levanger har fått denne vakre utsmykningen, - han kalte Borgergaven.

Billedhuggeren Arne Durban ble født i Kragerø 16.juni 1912. Han utdannet seg under Wilhelm Rasmussen i årene 1933-36. Han har fått flere stipendier, legater og studieopphold i flere land. Han har holdt mange separatutstillinger og deltatt i en rekke kollektive utstillinger. Arne Durban har skrevet flere bøker om kunst og fått flere priser og utmerkelser. Hans skulpturer står i dag i en rekke norske byer. Jeg nevner noen av de mest kjente: Oskar Mathisen ved Frogner stadion. Edvard Munch på malerens grav. Liten pike med fugl i Arendal. To barn i Bodø, Gutt som blåser i horn i Fredrikstad. Rådyrkalv i Grimstad. Soldyrkeren i Holmestrand. Prinsessen på erten i Porsgrunn. Ila piken i Trondheim og mange flere. Flere av landets kunstkritikere mener at skulpturen i Levanger er blant Durbans beste. Billedhuggeren Arne Durban døde i 1993, 81 år gammel.

Forbonden

En hestestatue var en gammel drøm. En komité arbeidet med dette i 1997, men måtte gi opp grunnet manglende finansiering. Prisen den gang var 1,1 million kroner. I 2013 tok Turid Inderberg opp dette i Levanger Vel. Asbjørn D.K. Eklo satte Turid Inderberg i kontakt med skulptør Oddmund Raudberget som tidligere hadde gitt tilbud på en hestestatue med forbondeslede.

Levanger Vel hadde en startkapital på 500 000,-, og ba nå Raudberget om å sette i gang arbeide. En stund var det noe uenighet om plasseringen men Levanger Vel som var giveren vant frem med at plassen for skulpturen skulle være i Sjøparken. Den 31. mai 2013 ble den storslåtte gaven gitt til Levanger kommune, som ordfører Robert Svarva tok imot på vegne av kommunen. Det store løftet for finansieringen var Levanger Vel. Men foreningen fikk gaver fra Levanger Håndverk og Industriforening, Annar J. Johansen, gullsmed Pettersen, Normilk og Hugos Tivoli.

Oddmund Raudberget var født 12. juli 1932 i Rissa. Han har følgende utdannelse som billedhugger, tegner og maler: Kunstskolen i Trondheim 1951-52. Steinhuggerlære ved Nidaros Domkirke. Kunstakademiet under Per Palle Storm, og freskoklassen ved samme akademi.

Flere stipendier: Inger og Edvard Munchs legat og Lorch-Schives legat. Studiereiser i Nederland, Frankrike, Tyskland, Sveits, Italia og USA. Flere separatutstillinger og kollektivutstillinger. En del offentlig arbeider: Minnestein over norske flyvere i Little Norway, Canada. Tømmerfløytemonument Flisa. Håndballspiller i Drammenshallen. Travehest Bjerkebanen. Fontenefigur Lier Sparebank. Smeltearbeideren for Odda Kommune. Steilende hest i Statsbygd. ( hans fødested). Portrett av Sigurd Christiansen, Drammen Teater. Portrett av Halldor Opedal, Ullensvang. En liten hest i gave til kong Olavs 75 års dag. Flere Pins, medaljer og mynter å bla. 6 stk Nobelprismedaljer og mye mer. Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk kulturråd har kjøpt samlinger av Raudberget.

Asbjørn D. K. Eklo