Gjentar drop in-dåpen

Tre søndager åpner kirker i Verdal muligheten for den enkleste formen for dåp.

I kirkene på Vinne, Stiklestad og Vuku kan du gå på drop in-dåp i sommer. Sogneprest i Vuku og Vinne, Christine Waanders, håper på godt oppmøte. 

Nyheter

Vinne kyrkje åpner for drop in-dåp søndag 2. juli. En uke etterpå, søndag niende, er det Stiklestad kirke. Kirke nummer tre, og den siste som har planlagt drop in-dåp, er Vuku kyrkje. De arrangerer søndagen uka etter Stiklestad-kirka igjen, altså 16. juli. Og alle dagene operer menighetene med et tidsvindu på to timer, fra klokken ett til klokken tre.

For dem som ikke er kjent med konseptet drop in-dåp, er det et tilbud som kom til Norge I 2015, da Lademoen menighet testet det ut i Trondheim. I fjor spredte det seg videre nordover til Verdal. De eneste betingelsene for å få gjennomført en slik dåp er at dåpskandidaten møter opp, med (kopi av) fødselsattesten og minst to faddere eller vitner – ekskludert foreldre.

Uhøytidelig arrangement

Fadderne må dog være fylt 15 år, og enten medlem i Den norske kirke eller andre kristne menigheter som ikke forkaster barnedåpen. Det er slett ikke noe krav om at den som skal døpes – eller noen andre, for øvrig – er fra Verdal, og man kan velge fritt mellom kirkene uavhengig av hvilken av dem man sogner til.

–Du trenger ikke å pynte deg – bare kom som du er. Det blir en kort samtale med presten og litt papirarbeid. Så foregår selve dåpshandlingen og etterpå inviterer vi deg til en liten dåpsfeiring med kaffe eller saft og kake!, utdyper sogneprest i Vuku og Vinne, Christine Waanders.

Tar en halvtime

Sognepresten ramser videre opp en rekke gode grunner til at drop in-dåp kan være noe for enhver. Hun nevner den økonomiske siden ved dåpen, at drop in-dåp er noe for alle aldre, at man ikke rakk å døpe ungen sin, at noen ble syk ved en tidligere anledning eller at man var nødt til å utsette dåpen av andre årsaker, at man valgte å la barnet få bestemme selv, udøpte som skal konfirmeres neste år, og det at noen aldri fikk sjansen til å bli døpt.

Hele seansen tar omtrent en halvtime medregnet papirskriverier og forhåndspraten, og vipps er man døpt. Om man vil, kan man bruke mer tid ved å delta på dåpsfesten etterpå.

–Det er effektivt, og det er det som er fordelen med drop in-dåp. Det er det godt tilbud for dem som ikke ønsker å ta det så høytidelig. For det å døpes er jo høytidelig nok i seg selv, fremhever Waanders.

Håper på dobling

De tre nevnte søndagene i juli er de hittil eneste planlagte i Verdal i år. Og årsaken til at denne litt spesielle dåpsformen foregår på akkurat denne tiden, er at flere av de utflyttede innherredsbyggen er hjemme på ferie.

I fjor ble én person døpt gjennom drop in-time i Verdal. En ungdom som skulle konfirmeres i år, og det ble han. Men Waanders og kirkene har selvsagt plass til flere.

–I år håper jeg i hvert fall to blir døpt slik. Da har vi jo en 100 prosents økning, sier hun, og ler litt før hun fortsetter:

–Jeg håper jo en del kommer. Det var første gang vi arrangerte dette i fjor, så da var det nok ganske ukjent. Nå har de hatt et år til å tenke seg om, så de kan bruke tilbudet spontant i år.

Om det da blir så spontant, er en annen sak, men drop in-tilbudet vil uansett være der, for både gammel og ung, de neste tre helgene.