Forskere ber Bane Nor og Vegvesenet lage fisketrapp

Forskere har undersøkt alle sjøørretbekkene i Verdal, og funnet flere steder hvor de mener det bør lages passasjer for fisken.

Morten Bergan fra Norsk Institutt for Naturforskning sammen med Stian Stensland, Eir Hol og Rune Sørholt fra befaringen i slutten på april. 

Nyheter

Det er forsker Stian Stensland og masterstudent Eir Hol ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og sjøørret-ekspert Morten Bergan ved Norsk institutt for naturforskning som har stått bak gjennomgangen av gytebekkene i Verdal. Feltarbeidet ble utført i mai.