Flere rypejegere i Levanger enn i Verdal

Langt flere ryper ble felt i 2016/17 enn året før.
Nyheter

At flere jakter rype gjorde at tallet på småviltjegere sist sesong endte på 84.000, fire prosents oppgang fra forrige år.

På rett veg

Redusert bestand de siste årene har gjort at rypejakten mange steder har blitt stoppet helt, eller fått begrensninger. Men i Sør-Norge var det en god rypesesong, og bestanden har økt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rypejakt i Lierne i 2007.  Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Totalt ble det felt 88.000 ryper i Sør-Norge sist sesong, en oppgang på hele 59 prosent fra året før. Tallene viser også at 12 prosent flere var på rypejakt i 2016/17 enn ett år tidligere.

– Vi skal regulere jakten på en måte som rypebestanden tåler. Samtidig vil Statskog slippe til flest mulig jegere. Med mer fakta på bordet kan vi bedre ivareta både rypa og rypejegerne, sier fungerende fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen, til NTB.

Flest i Levanger

Som man kan se av grafikken ovenfor, der man også kan søke på andre kommuner i landet, var det sist sesong nesten 950 registrerte småvilt-jegere i Levanger, mens tilsvarende for Verdals del var rundt 800.

Treffsikkerheten til jegerne i de to respektive kommunene sier imidlertid statistikken ikke noe om.