1942 - det store året i norsk okkupasjonshistorie

Det er 75 år siden, og markeres på Falstadsenteret.

Falstadsenteret på Ekne.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

Det var historikeren Sverre Steen som brukte uttrykket i tittelen. Norsk motstand fikk stor fremgang dette året, ikke minst gjennom holdningskampen innen skole og kirke.

På den annen side ga 1942 flere dramatiske tilbakeslag, og okkupasjonsmakten strammet grepet om det norske samfunnet.

Mange av hendelsene i Trøndelag dette året er direkte knyttet til fangeleiren på Falstad, og Falstadsenteret markerer at det er 75 år siden i flere omganger gjennom året. Tallet på fanger i fengsel og fangeleirer økte, og forholdene for dem ble strengere. Over 1500 personer kom inn leirporten på Falstad i løpet av 1942, og fra mai og et år fremover var den hardeste tiden for fangene i leiren.

Utviklingen nådde et dramatisk klimaks med Terbovens innføring av unntakstilstand i Midt-Norge 6. til 12. oktober. På få dager ble 34 menn henrettet i Falstadskogen, ti av dem kjente menn fra Midt-Norge, skutt på grunn av sabotasjeaksjoner.

24 personer ble dømt til døden ved stamrett i forbindelse med Majavass-saken. Under unntakstilstanden ble mannlige jøder i Midt-Norge arrestert. De gjennomgikk brutal behandling på Falstad før de ble sendt videre i leirsystemet, til dødsleiren i Auschwitz-Birkenau.

Søndag blir det foredrag om krigsåret 1942 i Trøndelag, spesielt om hendelsene rundt unntakstilstanden og på Falstad. Foredraget holdes av senterets konservator Arne Langås.