Nå har Levanger blitt en mer attraktiv kommune enn Verdal, ifølge NHO

Spesielt takket være økt kompetanse, god befolkningssammensetting og bedre kommuneøkonomi.

NHO rangerer nå Levanger foran Verdal, selv om en økende andel arbeidsplasser i det offentlige, som ved sykehuset og utdanningsinstitusjonene i Levanger, trekker deres totalresultat ned.  Foto: Tor Johnny Friberg

Nyheter

Næringslivets Hovedorganisasjon har siden 2011 laget «Kommune-NM», der de rangerer norske kommuner ut fra en rekke relevante områder sett fra næringslivets side.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi (befolkningssammensetning) og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås.

I den korte beskrivelsen på  NHOs sider heter det at organisasjonen rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft på bakgrunn av de fem punktene ovenfor.

Levanger opp - Verdal ned

I Kommune-NM 2017, i hovedsak basert på tall fra i fjor, har Levanger gått frem 29 plasser fra året før. Levanger har bedre seg på indikatoren kompetanse, og har klar fremgang på arbeidsmarkedsindikatorene.

– Men stor og økende andel offentlige arbeidsplasser (særlig sykehus og undervisning) trekker resultatet ned for Levanger, for det betyr lite næringsvariasjon, påpeker regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag.


Verdal på sin side har gått 28 plasser ned, og dermed har de to kommunene byttet plass på totallisten. Levanger er nå nummer 119 på landsbasis, mens Verdal er nummer 167. Verdal er faktisk den eneste av de fire innherredskommunene (de andre er Levanger, Inderøy og Steinkjer) som har tilbakegang på lista.

Bedre arbeidsmarked og kommuneøkonomi

Delindikatorene viser at Verdal er nummer 162 og Levanger nummer 311 i kategorien «næringsliv». Med sitt byks innenfor «kompetanse» er de to kommunene ganske likt i den kategorien, Verdal hakket foran på 70. plass med Levanger som nummer 84. Indikatorene som fører Levanger foran Verdal totalt er «arbeidsmarked» 159-284, «kommuneøkonomi» 118-182 og ikke minst «demografi» 89-231.

Totalt i Norge er Sola best, slik de har vært i alle årene listen er utarbeidet. Bærum og Oslo er nummer to og tre, som i fjor. Det viser seg at folkerike kommuner generelt sett gjør det best (selv om Sola «bare» har rundt 26.000 innbyggere). Levanger hadde i fjor for øvrig 19.892 innbyggere, mens Verdal hadde 14.849.