Teatervei får makeover

Sørgata ved det nye teaterhuset i Verdal skal fornyes, men jobben blir dyrere enn kommunen først tenkte.

Området ved Turnéteateret i Trøndelag, i Sørgata, skal pusses opp. Arkivfoto. 

Nyheter

Verdal kommune skal bruke åtte millioner kroner på rehabilitering av Sørgata på Verdalsøra.

Arbeidet omfatter nye sluk og slukledninger, gatelys, forskjellig veiflikking, planting, og møblering.

Saken kommer opp i møte i komiteen for plan og samfunn tirsdag.

– Ovennevnte arbeider har vært ute på åpen anbudskonkurranse i juni. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 3 anbud. Ut fra de anbud som er innkommet vil total kostnadsramme for prosjektet bli 8,0 mill. kr. Dette er nok en tanke dyrere enn forventet men en høy aktivitet innenfor anleggsektoren for tiden medfører høyere priser, står det i innstillingen til saken.

Måtte legge ny vannledning

Under byggingen av de nye lokalene til Turnéteateret i Trøndelag måtte vannavløp legges om. Ny vannledning i Sørgata ble lagt. Kommunen ber rådmannen om å finne penger til dette i investeringsmidlene for vann/avløp i økonomiplan/budsjett 2018-2021. Dette vil koste tre millioner kroner.

Det andre arbeidet er anslått til å koste fem millioner kroner og hentes fra avsatte midler i investeringsbudsjettet for 2017.