Ber ordføreren svare på om kommunen tar selvkritikk og spør om videre strategi

Søksmålet i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune blir interpellasjon i formannskapet.

Karl Meinert Buchholdt (V) prøver å få flere svar fra ordføreren i saken rundt Svein Olav Skogstads arbeidsforhold i Levanger kommune. 

Nyheter

Etter at LO-advokatene har stevnet Levanger kommune for retten i forbindelse med nedleggelsen av Dagsverket i 2014, spør Karl Meinert Buchholdt (V) ordføreren to spørsmål i en interpellasjon i formannskapet kommende onsdag.

Det ene er om ordføreren tar selvkritikk for måten kommunen har håndtert saken på, og det andre er hva som er ordførerens videre strategi i saken.

Langvarig sak

Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad havnet i konflikt med Levanger kommune etter nedleggelsen og ble erklært illojal av arbeidsgiveren. Skogstad fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning etter å ha uttalt seg i lokalavisa om saken. Da dette havnet i den elektroniske møtekalenderen ble personalsaken mot ham tilgjengelig for alle ansatte i samkommunen.

Forhåndsvarselet og tilrettevisningen ble trukket tilbake sent i fjor høst, men først etter at Sivilombudsmannen varslet møte med kommuneledelsen og ønske om opprydding i saken.

Avvist før jul

I november i fjor rettet Jostein Trøite (SV) en interpellasjon til ordføreren hvor han spurte om ordførerens rolle i saken. Han mente at kommunestyret burde ta arbeidsgiveransvar når rådmannen ikke viste noen vilje til å ordne oppi saken.

- Må gi full oppreisning til Skogstad

Jostein Trøite og Karl Meinert Buchholdt krevde beklagelse og innsyn i Skogstad-saken.


Men ordfører Robert Svarva syntes ikke det egnet seg at personalsaker ble behandlet i kommunestyret, og avviste Trøites forslag til vedtak.