Han tar over for henne

I verdalspolitikken.

Vigdis Haldorsen og Einar Olav Larsen. 

Nyheter

Vigdis Haldorsen har søkt om fritak fra folkevalgte verv i Verdal ut valgperioden, fordi hun ikke lenger skal bo innenfor Verdal kommunes grenser.

Nytt medlem i kommunestyret blir da Einar Olav Larsen frem til Tomas Iver Hallem trer inn som medlem igjen etter sin permisjon, det vil si ut 2017.

Siri-Gunn Vinne rykker samtidig inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

I formannskapet og kommunestyret må det legges frem forslag til hvem som skal overta Haldorsens plass som medlem og nestleder i komiteen for mennesker og livskvalitet, som medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS, varamedlem i utmarksnemnda, varamedlem i formannskapet og varamedlem i styret i Verdalshallen.