Ny innspurt for å finne løsning for Norske Skog

Nok en gang samles långiverne for å bli enige om veien videre for Norske Skog. Løsningen må være på plass i løpet av natt til lørdag.

Lørdag morgen klokka 06 går fristen ut for Norske Skog. Da skal långiverne se om de er blitt enige om vegen videre for konsernet. 

Nyheter

Fristen er satt til midnatt i New York, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge, ifølge børsmeldingen som ble lagt ut 28. juli.

Det er flere mulige scenarioer. Blant dem er en ny frysing av lånene på samme måte som i dag, mens selskapet fortsetter med å betale renter fram til en ny frist man eventuelt blir enige om. Et annet er at kreditorene går med på en langsiktig refinansiering, slik selskapet selv har foreslått.


Vil heller selge asken enn å deponere den

I så fall kan Norske Skog tjene tjue millioner kroner i året istedet for å bruke like mye penger.

Norske Skog har nok inntekter i dag til å betale renter på lånene. Selskapet har en samlet gjeld på omkring 6,4 milliarder kroner.

Den 23. august legger Norske Skog fram resultat for andre kvartal.

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av Norske Skog, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.


Godt å våttå om Norske Skog

Norske Skogindustrier ASA. Norsk treforedlingskonsern, grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling.

  • Konsernsjef fra 2017 er Lars P. S. Sperre.
  • Styreleder Henrik A. Christensen.
  • Fra 1989 var selskapet helt dominerende i Norge og innledet en omfattende ekspansjon med oppkjøp av papirprodusenter utenlands, fra 1998 også utenfor Europa.
  • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til en generell ubalanse i bransjen og økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
  • I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Avispapirfabrikken Follum Fabrikker ble lagt ned vinteren 2012. Selskapet har også kvittet seg med mye av sin internasjonale virksomhet. I tillegg har selskapet anlegg i Frankrike og Østerrike, og noe virksomhet i Oseania og Malaysia.
  • Fra 2003 førte den globale overproduksjonen av avispapir til en generell ubalanse i bransjen og økonomiske problemer for Norske Skog. Selskapet fortsatte likevel sin internasjonale ekspansjon med oppkjøp i Asia i 2005.
  • Selskapets virksomhet i Norge er nå produksjon av magasinpapir ved Saugbrugs i Halden og avispapirvirksomhet i Skogn. (Kilde: SNL, Norske Skog, E24)
Kompromiss- og tapsviljen er liten. Flere forslag til refinansieringsløsning er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.

– Det er ingen stor aktør her som har et langsiktig perspektiv og penger til å sette inn til å drive dette videre. Det er ingen industrielle aktører, bare finansielle, sa styreleder Henrik August Christensen tidligere i august til Dagens Næringsliv.


– Som om vi går tilbake til 50-tallet

Tidligere skogeiertopp Halvor Bjørken fra Verdal mener det er avgjørende for skognæringen å ha Norske Skog i drift på Fiborgtangen.

Mens Norske Skog forsøker å finne en bedre finansieringsløsning, har mange långivere, men trolig også spekulative investorer, satset penger på at selskapet skal gå under, skriver Dagens Næringsliv.

2.500 mennesker jobber i selskapet som lenge har slitt i et fallende avispapirmarked, og dessuten har stor gjeld etter mange oppkjøp.

(©NTB)