Rådmannen synes nye vegnavn er en dårlig idé

Levanger kommune har fått to henvendelser om vegnavn, rådmannen foreslår å avvise begge.

Olaf Eklos veg (her nok feilskrevet med apostrof), bør fortsatt hete det og ikke noe annet, synes rådmannen i Levanger. 

Nyheter

Det ene er vegnavnet på bildet ovenfor. Arne Wahlstrøm har fremmet et ønske om at Olaf Eklos veg endrer navn til Alv Østerås' veg.

– Olaf Eklo markerte seg ikke i dette området i noen stor grad. For mange år siden ble vegen kalt «Østeråsvegen» etter den kjente kjøpmannen der oppe og forbundsdommeren i fotball, Alv Østerås, argumenterer Wahlstrøm.

Innlegg

Hvorfor ble navnet Olaf Eklos vei?

Det var for å hedre min far at jeg i 1977 søkte kommunen om at bilpioneren Olaf Eklo fikk veien oppkalt etter seg, skriver Asbjørn D.K. Eklo.


Plass ved båtbyggeriet

Men rådmannen er ikke overbevist. Olaf Eklos veg har hatt dette navnet siden en gang på 1990-tallet, etter en større vurdering og et formannskapsvedtak, og det ser ikke rådmannen noen grunn til å endre på.

Det andre ønsket som har kommet inn er fra Steinar Strømberg-Lorvik, som vil at svigerfaren hans skal hedres med et treskilt med «Egil Strømbergs plass» på tomta hvor Strømberg båtbyggeri holdt til i Byborgvegen. Svigerfaren oppholdt seg mye der helt frem til han døde for snart to år siden.

Heller ikke det synes rådmannen er noen god idé.

Bare Marit Breivik

– Levanger kommune har ikke praksis for at personer får plasser oppkalt etter seg. Det gir også en ekstra forventning om opparbeidelse og vedlikehold, og det er ikke en naturlig oppgave for kommunen i dette tilfellet.

Etter hva rådmannen har oversikt over er det bare tidligere landslagstrener i håndball, Marit Breivik, som har fått en plass oppkalt etter seg i nyere tid - plassen fremfor Trønderhallen.