Vil gi skjenketillatelse

Turnéteateret i Trøndelag har søkt om bevilling.
Nyheter

Før sommeren kom det inn søknad til Verdal kommune om skjenkebevilling ved teaterhuset i sentrum. Verken lensmannen eller Nav har noen innvendinger, og rådmannen går inn for at formannskapet innvilger søknaden.

Teateret ønsker å skjenke både øl, vin og brennevin i teaterhuset og ute på takterrassen, fra 08.00 til 02.00 for øl og vin og fra 13.00 til 02.00 for brennevin.

Marte Grande Tachezy og Silje Kolaas skal være styrer og stedfortreder for styrer.