Vil etablere fiskegruppe

Foreslår samtidig å gå inn i jeger- og fiskeforeningen.

Hans Petter Sundal tok initiativ til å stifte Levangerelvas Venner i 2011, og er storfornøyd med oppfølgingen fra grunneierlaget. 

Nyheter

Styret i Levangerelvas venner foreslår at foreningen blir en del av Levanger jeger- og fiskerforening (LJFF). Målet er å etablere ei ny fiskegruppe.

Det skriver foreningen i en pressemelding.

– Det er seks år siden Levangerelvas venner ble stiftet. Siden da har det blitt gjort en rekke positive tiltak for laks og sjøørrett i elva, og mye av foreningens oppdrag er fullført. Nå mener vi det er naturlig å forene krefter med Levanger jeger- og fiskerforening, og sammen ønsker vi å etablere et fiskeutvalg, sier Harald Holthe, som leder utvalgets interimstyre, i pressemeldingen.

Møte på rådhuset

Medlemmene i Levangerelvas venner inviteres til et møte om saken i Levanger rådhus, 22. august.

–Engasjementet rundt Levangerelvas venner har vært stort. Vi håper å kunne videreføre dette, og at medlemmene våre ønsker å bli med i den nye fiskegruppa, sier Harald Holthe videre.

På møtet blir det også orientert om gytegroptellingene som er gjort i Levanger. I tillegg blir det et foredrag om sjøørretens hemmelige liv og en orientering om et sjøørretprosjekt i Levangerelva ved professor ved NTNU Jan Grimsrud Davidsen.

Seks års arbeid

Foreningen Levangerelvas Venner ble stiftet i juli 2011 for å utrede bakgrunnen for det dramatiske fallet i bestanden av laks og sjøørret i elva, og søke å gjennomføre tiltak for å rette opp dette.

–Vi konkluderte snart med at en minstevassføring i elva ville være helt avgjørende i arbeidet med å bedre bestandene. Vi fikk slik minstevassføring på plass, og fikk, i godt samarbeid med Levangerelva grunneierlag også utbedret en del gytestrekninger i elva. Dette arbeidet er på en utmerket måte fulgt opp av grunneierlaget, sier Hans Petter Sundal, som tok initiativ til å stifte Levangerelvas venner, ifølge meldingen.